Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Hướng dẫn cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel với các thao tác dưới đây, cùng theo dõi nhé

Excel là chương trình xử lý bảng tính kích hoạt rất mạnh mẽ giảm giá của Microsoft nguyên nhân . trên điện thoại Nếu như vì yêu cầu bắt buộc bạn phải thu nhập dữ liệu trong Word nhanh nhất thì việc chuyển dữ liệu từ Word sang Excel đăng ký vay để thực hiện tính toán là một điều hết sức cần thiết giả mạo . Bài viết ngày hôm nay Chúng tôi nạp tiền sẽ hướng dẫn tốt nhất các bạn về cách chuyển dữ liệu từ Word sang Excel.

Chuyển dữ liệu từ Word sang Excel giá rẻ , bạn tất toán đã biết cách làm này chưa mật khẩu . Đây là thủ thuật cập nhật khá hữu ích giúp bạn chuyển dữ liệu từ Word sang Excel cài đặt để tính năng phục vụ hỗ trợ các mục đích khác nhau.

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Trong bài viết Taimienphi hướng dẫn tốc độ các bạn công cụ sẽ lấy ví dụ tốc độ với bảng tính kết quả có 2 trường SchoolName mật khẩu và Address địa chỉ . Được lưu ở đường dẫn E:ExamplesGradebook.xlsx

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 1: cập nhật Thêm tab Developer cho Word lừa đảo . Chọn Office button Word options

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 2: Chọn tab Popular → tick chọn Show Developer tab in the Ribbon OK.

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 3: Chọn tab Developer Legacy Tools Text Form Field

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Xuất hiện trên trang Word tài khoản bây giờ là công cụ Text Form Field.

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 4: Double-click vào công cụ Text Form Field tăng tốc . Gõ txtSchooName vào ô BookmarkOK.

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 5: Tạo thêm 1 công cụ Text Form Field nữa cho trường Address.

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 6: txtAddress vào ô Bookmark OK.

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 7: Bấm tổ hợp phím Alt + F11 tăng tốc để khởi động VBE (Visual Basic Editor).

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 8: Vào Insert Module

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 9: Copy đoạn code sau vào cửa sổ module nơi nào . Sau đó lưu lấy liền và trở về Word.

 Sub TransferToExcel()

"Transfer a single record from the form fields to an Excel workbook.

Dim doc As Document

Dim strSchoolName As String

Dim strPhone As String

Dim strSQL As String

Dim cnn As ADODB.Connection

"Get data.

Set doc = ThisDocument

On Error GoTo ErrHandler

strSchoolName = Chr(39) & doc.FormFields("txtSchoolName").Result & Chr(39)

strPhone = Chr(39) & doc.FormFields("txtPhone").Result & Chr(39)

"Define sql string used to insert each record in the destination workbook.

"Don"t omit the $ in the sheet identifier.

strSQL = "INSERT INTO [PhoneList$]" _

& " (SchoolName mẹo vặt , Phone)" _

& " VALUES (" _

& strSchoolName & " cập nhật , " _

& strPhone _

& ")"

Debug.Print strSQL

‘Define connection string and open connection to destination workbook file.

Set cnn = New ADODB.Connection

With cnn

.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"

.ConnectionString = "Data Source=E:ExamplesGradebook.xlsx;" & _

-"Extended Properties=Excel 8.0;"

.Open

Transfer data

Execute strSQL

End With

Set doc = Nothing

Set cnn = Nothing

Exit Sub

ErrHandler:

MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description ở đâu nhanh , _

-vbOKOnly giả mạo , "Error"

On Error GoTo 0

On Error Resume Next

cnn.Close

Set doc = Nothing

Set cnn = Nothing

End Sub

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

Bước 10: Double-click vào Text Form Field khóa chặn của trường Address vô hiệu hóa . Chọn TransferToExcel ở ô Exit OK.

Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

bản quyền Bây giờ mẹo vặt , khi bạn bấm phím Tab trên bàn phím qua web thì trường Address an toàn sẽ sao chép dữ liệu từ hai trường SchoolName tổng hợp và Address đến tập tin Gradebook.xlsx nạp tiền với đường dẫn E:ExamplesGradebook.xlsx kiểm tra . tải về Nếu như file excel tải về và đường dẫn đến file ứng dụng của bạn khác giả mạo thì bạn hãy sửa lại trong đoạn code cho đúng theo tên file mật khẩu và đường dẫn đến file excel giá rẻ của bạn.

Nắm lừa đảo được dữ liệu chính là chìa khóa kỹ thuật để chuyển đổi mỗi bản ghi mới sử dụng mà không nảy sinh vấn đề nghiêm trọng gì hướng dẫn . Đoạn mã ví dụ chứa đựng mới nhất các kĩ năng cần thiết giúp bạn bắt đầu tất toán . Bạn cần phải nâng cao kỹ thuật nạp tiền để điều chỉnh dữ liệu tốt nhất và một số qua mạng các yêu cầu khác.

https://thuthuat.taimienphi.vn/chuyen-form-du-lieu-tu-word-sang-excel-1424n.aspx
kiểm tra Như vậy cài đặt , Chúng tôi kích hoạt đã hướng dẫn mới nhất các bạn xong cách chuyển dữ liệu (Form) từ word sang excel thanh toán , mẹo vặt nếu muốn chuyển ngược lại chi tiết , ứng dụng các bạn hay nhất có thể làm theo cách chuyển excel sang word mẹo vặt , copy trực tuyến và chèn excel vào word.


4.8/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext