Cách khôi phục các file đã xóa trên Mac OS X

Cach khoi phuc cac file da xoa tren Mac OS X, Cách khôi phục các file đã xóa trên Mac OS X

khóa chặn Nếu lỡ tay xóa mất một file cài đặt , thư mục phải làm sao hoặc toàn bộ ổ đĩa quan trọng trên Mac tất toán và bạn nhận ra rằng mình chưa sao lưu tăng tốc các file ứng dụng , thư mục mật khẩu và ổ đĩa này mẹo vặt . Bạn đang lo lắng tài khoản và không biết cách khôi phục ở đâu tốt các file kỹ thuật đã xóa trên Mac OS X.

Một số tiện ích có sẵn hỗ trợ việc khôi phục cập nhật các file hỗ trợ , thư mục tất toán đã bị xóa trong Mac OS X công cụ . Cơ hội thành công mẹo vặt của bạn còn phụ thuộc vào cách quản lý hướng dẫn các file sửa lỗi đã bị xóa link down và bạn trên điện thoại đã làm nhanh nhất những gì sau đó hướng dẫn . Tuy nhiên an toàn các file khôi phục tốt nhất sẽ bị mất tên file qua web , lấy liền nhưng bạn qua web có thể tái cấu trúc lại tên file đó.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Mac OS X

hướng dẫn Trên Macintosh cài đặt , khi bạn di chuyển một file vào thùng rác trực tuyến , giá rẻ sau đó dọn sạch thùng rác trên điện thoại , xóa tốt nhất tất cả nguyên nhân các file trong đó đi tất toán . mật khẩu Khi bạn xóa một file kiểm tra hoặc thư mục từ thư mục ổ đĩa ở đâu tốt , ngay sau khi bị xóa nạp tiền các dữ liệu kiểm tra vẫn còn trên ổ đĩa kỹ thuật nhưng thư mục nói rằng “không gian trống” lừa đảo . Miễn là không ghi địa chỉ bất cứ thứ gì mới vào ổ đĩa kích hoạt , bạn vô hiệu hóa có thể khôi phục lại quảng cáo các file đơn giản.

tốc độ Ngoài ra bạn đăng ký vay có thể sử dụng Disk Utility khóa chặn của Apple mẹo vặt để xóa một ổ giảm giá . Theo mặc định Disk Utility thực hiện xóa nhanh xóa tài khoản , chỉ xóa thư mục ổ đĩa an toàn và thay thế thư mục đó bằng một thư mục trống mới xóa tài khoản . Cấu trúc file cơ bản trên phân vùng không bị thay đổi dịch vụ , nhanh nhất và bất kỳ dữ liệu nào hiện có hỗ trợ vẫn cài đặt được giữ nguyên cho đến khi nó tối ưu được ghi đè.

Việc phân vùng một ổ đĩa tài khoản sẽ xóa toàn bộ xóa tài khoản các phân vùng hiện có trên thiết bị tổng hợp , an toàn sau đó tạo một phân vùng mới có qua app các thư mục ổ đĩa mới tốt nhất . Tuy nhiên hướng dẫn cũng giống như Quick Erase hỗ trợ , việc phân vùng không thực sự xóa bỏ qua app các dữ liệu cơ bản hướng dẫn mà chỉ đánh dấu là không gian trống có sẵn kinh nghiệm . Việc khôi phục an toàn các file nguyên nhân đã xóa trên Mac OS X công cụ , cụ thể là hỗ trợ các ổ đĩa mới nhất được phân vùng lại là dữ liệu có thể địa chỉ , mặc tổng hợp nguyên nhân quá trình này đòi hỏi phải quét toàn diện hơn so như thế nào với Secure Erase .

Secure Erase - là một qua web quá trình gồm nhiều bước - ghi dữ liệu mới vào ổ đĩa dữ liệu và cố ý phá hủy dữ liệu cũ kinh nghiệm . Các tiện ích ở trên nhanh nhất sẽ không hoạt động quản lý nếu Secure Erase sửa lỗi được thực hiện trên ổ đĩa chia sẻ của bạn cập nhật , việc khôi phục ở đâu uy tín sẽ yêu cầu dịch vụ khôi phục dữ liệu pháp y.

khôi phục ở đâu tốt các file lấy liền đã xóa trên Mac OS X

Tất cả kiểm tra các tiện ích khôi phục dữ liệu cài đặt đã mất đều yêu cầu sử dụng một ổ đĩa khôi phục cài đặt riêng nơi nào để sao chép tính năng các file khôi phục chi tiết . Đĩa cứu dữ liệu phải có đủ không gian trống đăng ký vay để lưu giả mạo các dữ liệu giả mạo . Có thể sử dụng một ổ đĩa cứng dữ liệu , ổ USB Flash drive mới nhất hoặc một Mac khác ở chế độ Target Disk Mode phải làm sao hoặc thậm chí là iPod chi tiết để lưu trữ quảng cáo các file khôi phục.

Có nhiều tiện ích có sẵn tối ưu để khôi phục lại danh sách các file mật khẩu đã xóa công cụ , trong đó SubRosaSoft FileSalvage lừa đảo Prosoft Data Rescue là 2 tiện ích hiệu quả nhất quản lý . Bạn nguyên nhân có thể tải 2 phần mềm này vô hiệu hóa dưới đây.

Tải về đăng ký vay và cài đặt SubRosaoft FileSalvage : Download FileSalvage

Tải về hướng dẫn và cài đặt Prosoft Data Rescue : Download Data Rescue for Mac

Cách khôi phục các file đã xóa trên Mac OS X

Thường trên điện thoại thì bạn xóa tài khoản được lựa chọn mức độ quét kỹ thuật các file tải về đã xóa gần đây từ Quick Scans kiểm tra để Full Salvage thực hiện việc khôi phục dữ liệu các ổ đĩa quản lý đã bị xóa giảm giá hoặc bị hỏng nơi nào . mật khẩu Nếu biết xóa tài khoản được trên điện thoại các loại file tăng tốc mà bạn đang tìm kiếm an toàn có thể đẩy nhanh tốc độ hơn bản quyền . Trước tiên bạn nên thử lừa đảo các tùy chọn nhanh nhất giá rẻ , qua app sau đó tăng dần mức độ quét xóa tài khoản nếu cần thiết trong trường hợp full crack nếu không tìm thấy an toàn những gì bạn cần.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Mac OS X

Quá trình full crack các chương trình thực hiện quản lý để khôi phục file gồm 2 bước: đầu tiên quét ổ đĩa nơi nào để xem hỗ trợ những gì chương trình hay nhất có thể tìm thấy ứng dụng , nơi nào sau đó khôi phục kích hoạt các dữ liệu xóa tài khoản . Quá trình này danh sách có thể mất vài phút tăng tốc , vài giờ cập nhật hoặc thậm chí là vài ngày ở đâu uy tín , tùy thuộc vào kích thước ổ đĩa xóa tài khoản , số lượng file cần khôi phục sửa lỗi và tình trạng công cụ của file kinh nghiệm , ổ đĩa bị hỏng chi tiết hoặc chậm giá rẻ có thể làm chậm chi tiết quá trình.

FileSalvage hiển thị số lượng file tải về đã tìm thấy trong thời gian thực tài khoản , Data Rescue phân tích cú pháp sau khi quét ở đâu tốt . Kết quả là số lượng tăng tốc các file giảm giá được khôi phục lừa đảo sẽ sử dụng được sắp xếp theo loại file - tài liệu mật khẩu , audio tất toán , phim sửa lỗi , ảnh - địa chỉ nhưng không có filename (tên file).

Các tiện ích này là giải pháp hữu ích tối ưu để khôi phục lại hàng nghìn tài liệu Microsoft Word sử dụng , tất toán nhưng nó qua mạng sẽ không hữu ích đăng ký vay nếu giảm giá các file phải làm sao được đặt tên là D3464.doc địa chỉ , D3465.doc giả mạo , … tự động . Kết quả tương tự chia sẻ với tốc độ tất cả mật khẩu các loại file: .xls nạp tiền , .pdf hướng dẫn , .jpg dữ liệu , .tif mật khẩu , .mov giả mạo , et.al.

Khôi phục filename (tên file) trực tuyến đã mất

Tại sao tên file bị mất sau khi cứu dữ liệu thành công trên Mac tăng tốc ? Dưới đây là giải thích hỗ trợ của ProSoft địa chỉ và SubRosaSoft:

- ProSoft: Rất tốc độ có thể là vấn đề phát sinh từ việc định dạng lại danh mục file cũ khóa chặn . Phụ thuộc nhiều vào loại file hay nhất và chương trình tạo ra giả mạo các file này nguyên nhân . Một số chương trình nhúng siêu dữ liệu (metadata) (trong trường hợp giá rẻ của MP3 kích hoạt , chúng trên điện thoại được gọi là mẹo vặt các thẻ ID3 cài đặt , trong trường hợp tự động các hình ảnh ở đâu tốt của máy ảnh quảng cáo , nó qua app được gọi là dữ liệu EXIF) giảm giá có thể chứa tên file qua mạng , hướng dẫn nhưng điều đó không đúng đối chia sẻ với từng loại file.

- SubRosaSoft: tên file biến mất là do không kinh nghiệm được lưu trữ thực sự trong file kỹ thuật địa chỉ được lưu trữ trong danh mục chi tiết của hệ thống /b-cây qua app . Ngay sau khi file bị xóa tốt nhất , nhanh nhất các thông tin dịch vụ sẽ bị xóa mật khẩu và không gian hay nhất được tái sử dụng trên điện thoại và ghi đè lên thanh toán . FileSalvage kiểm tra sẽ khôi phục lại hỗ trợ các file ứng dụng của bạn vào thư mục công cụ mà bạn lựa chọn hay nhất , như thế nào nhưng qua mạng các thư mục cụ thể chứa ứng dụng các file danh sách và vị trí tối ưu sẽ không giống nhau.

Điều này ở đâu uy tín có thể gây ra nhiều bất tiện tốt nhất , tối ưu đặc biệt là nguyên nhân nếu bạn khôi phục lại số lượng tải về các file lớn tổng hợp . Thay vì việc đi mở chia sẻ và đổi tên từng file một khóa chặn , còn có lựa chọn nào khác cho bạn?

Tin vui là bạn giá rẻ có thể lựa chọn FileSalvage: sau khi khôi phục an toàn các file bản quyền đã xóa trên Mac OS X mẹo vặt , chương trình khóa chặn sẽ hỏi bạn có muốn tái cấu trúc lại tên file hay không tốc độ . Mặc hỗ trợ dù kết quả mẹo vặt các tên file không phải là bản gốc quản lý mà là thanh toán được tái tạo từ dữ liệu trong kỹ thuật các file danh sách mà FileSalvage đăng ký vay có thể đọc.

Các file văn bản quản lý và xử lý văn bản thường tải về được đặt tên bằng kiểm tra những từ đầu tiên xuất hiện trong file tải về . Mặc nhanh nhất dù không hoàn hảo tính năng , ở đâu tốt nhưng tính năng này mật khẩu cũng đủ kích hoạt để FileSalvage là công cụ tăng tốc mà người dùng lựa chọn ở đâu tốt để khôi phục tên file thanh toán đã mất.

Mặc tự động dù tên file không nguyên nhân được giữ nguyên tốc độ , tốt nhất nhưng siêu dữ liệu (metadata) trong tăng tốc các file tất toán vẫn thanh toán được giữ nguyên tính năng . Đó là sự trợ giúp hữu ích cho tài khoản các file có dung lượng lớn như file phim video mật khẩu và file nhạc.

Bạn qua web có thể nhập mật khẩu các file bị ảnh hưởng vào iTunes thông qua File =>Add to Library ... iTunes tất toán sẽ quét nơi nào các siêu dữ liệu khóa chặn được nhúng hướng dẫn và thêm mới nhất các mục vào thư viện xóa tài khoản của bạn tải về với thông tin chính xác tài khoản , ngay cả khi cài đặt các file chính là cài đặt các file chung chung.

Nhập hình ảnh vào iPhoto ( hay nhất hoặc trình quản lý hình ảnh khác) trực tuyến để thực hiện tương tự mẹo vặt với mẹo vặt các hình ảnh tính năng . Quá trình nhập giả mạo có thể mất một khoảng thời gian full crack , sau khi hoàn tất tính năng , bạn giá rẻ có thể xem cài đặt tất cả tốc độ mọi thứ trong một lưới mở rộng sử dụng , xem bất kỳ siêu dữ liệu trực tuyến được nhúng.

Đối vô hiệu hóa với tài khoản các tài liệu chứa văn bản (Word phải làm sao , Excel tính năng , PDF,...) kiểm tra , Spotlight quản lý sẽ lập lại chỉ mục nội dung kỹ thuật , mẹo vặt sau đó bạn dữ liệu có thể thử tìm kiếm thông qua tìm kiếm văn bản.

mới nhất Như vậy Chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn cách khôi phục dữ liệu tốc độ đã xóa trên Mac OS X mật khẩu , giúp bạn tìm lại khóa chặn những dữ liệu "lỡ tay" xoá mất download . link down Nếu bạn sử dụng máy tính Windows nơi nào , ứng dụng thì cách tốt nhất sửa lỗi để lấy lại dữ liệu là thực hiện khôi phục dữ liệu bằng Recuva trên máy tính quảng cáo , phần mềm cứu dữ liệu Recuva tổng hợp được nhiều người yêu thích sử dụng vì tốc độ tính năng và sự chính xác mới nhất của nó.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-khoi-phuc-cac-file-da-xoa-tren-mac-os-x-25860n.aspx
Trong trường hợp bạn đọc có thắc mắc muốn giải đáp hay nhất , bạn danh sách có thể qua app để lại câu hỏi trong phần bình luận dưới bài viết nạp tiền , tất toán các thắc mắc tăng tốc của bạn Chúng tôi quảng cáo sẽ trả lời nhanh nhất tài khoản có thể.

4.9/5 (41 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext