Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms, lưu bài bằng Google Drive, chấm bài hiệu quả, có thể kiểm soát được việc học tập của học sinh, giao bài cho học sinh kịp thời.

Cách tạo phiếu giao lừa đảo và nộp bài tập bằng Google Forms mẹo vặt sẽ trực tuyến được Chúng tôi hướng dẫn tự động dưới đây hướng dẫn . Cách sử dụng Google Forms tính năng sẽ mang đến cho bạn đọc là học sinh qua mạng và giáo viên khắc phục ở đâu nhanh được chia sẻ các khó khăn khi học trực tuyến kiểm tra , nộp bài mới nhất , lưu bài kỹ thuật và chấm bài nhanh chóng.

khóa chặn Khi dạy trực tuyến tài khoản , miễn phí các thầy cô thường sử dụng gmail qua web , mạng xã hội tự động để giao bài cho học sinh quản lý và cho học sinh nộp bài tập tính năng . Tuy nhiên tự động , thầy cô khi dùng phương tiện giao cập nhật và nộp bài này gặp dịch vụ các vấn đề như khó kiểm soát ứng dụng , theo dõi qua app , lưu trữ trên điện thoại , qua web đặc biệt là nhầm lẫn ... dịch vụ . Để khắc phục điều này mới nhất , thầy cô hỗ trợ có thể Sử dụng Google Forms giảm giá để tạo phiếu giao nạp tiền và nộp bài tập bản quyền , hỗ trợ giảng dạy sửa lỗi , học tập trực tuyến.

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Cách nộp bài bằng Google Forms ở đâu tốt , lưu bài bằng Google Drive tổng hợp và chấm bài bằng Google Sheets.

Hướng dẫn tạo phiếu giao nộp bài bằng Google Forms

Sử dụng Google Forms kiểm tra rất đơn giản trực tuyến , tuy nhiên kiểm tra để sử dụng ứng dụng này nguyên nhân thì tất toán các bạn cần phải có tài khoản gmail giảm giá . kỹ thuật Nếu như bạn chưa có gmail hay nhất thì bạn cần phải tạo tài khoản nạp tiền , đăng ký email trước đó.

Bước 1: Tiến hành đăng nhập gmail đăng ký vay của thầy cô tổng hợp và truy cập TẠI ĐÂY khóa chặn để truy cập vào Google Forms dịch vụ . Để tạo biểu mẫu giao nộp bài mới tự động , thầy cô click vào biểu tượng dấu cộng như hình dưới.

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Bước 2: Cửa sổ soạn thảo phiếu giao nộp bài qua web sẽ hiện ra tất toán . Ở phần Questions (câu hỏi) kỹ thuật , bạn cài đặt sẽ làm:

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

* Untitled form (Tiêu đề biểu mẫu): Đặt tên cho phiếu giảm giá để dễ nhận biết kiểm tra với nguyên nhân các phiếu khác vô hiệu hóa . Chẳng hạn như Phiếu nộp bài tập 8 tuần.
* Form Description (Mô tả biểu mẫu): Mô tả cụ thể hơn cho phiếu biểu mẫu địa chỉ . Ví dụ như môn Toán kỹ thuật , lớp 5.
* Untitled Question (Câu hỏi không có tiêu đề): Có chức năng là quản lý file bài tập do học sinh nào gửi hỗ trợ thì thầy cô đặt câu hỏi hay nhất để học sinh điền thông tin qua web . Ở cột dọc bên trái tối ưu , bạn click vào tính năng các kí hiệu:
- Dấu cộng: Để tạo câu hỏi qua web . Question (Câu hỏi): Ở đây cập nhật , bạn tối ưu có thể viết Họ tên dữ liệu . Lúc này sửa lỗi , Google Forms tải về đã định dạng mẹo vặt được trả lời ngắn (Short answer) tốc độ để học sinh trả lời.

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Các thầy cô qua app có thể tạo thêm nhiều câu hỏi khác tùy ý bằng cách click vào "Dấu cộng" kỹ thuật . Chẳng hạn như bạn tạo buổi học (Mũi tên 1) nguyên nhân thì Google bản quyền sẽ định dạng câu hỏi đó là trắc nghiệm (Multiple choice) ở đâu nhanh để học sinh lựa chọn kinh nghiệm . Các thầy cô đưa ra tốc độ các lựa chọn ở Option 1 vô hiệu hóa , Option 2 giả mạo , (Mũi tên 2) ....

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Sau đó khóa chặn , thầy cô click vào "Required" (Bắt buộc) kỹ thuật nếu muốn học sinh phải trả lời địa chỉ để khi học sinh nhìn thấy nạp tiền và điền đầy đủ quản lý thì mới vô hiệu hóa có thể hoàn thành nạp tiền được phiếu nộp.

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Để phân loại dễ hơn sửa lỗi , thầy cô kỹ thuật có thể tạo thêm nhiều câu hỏi khác kinh nghiệm với tên nhóm kinh nghiệm , mã số kiểm tra , số điện thoại.

Bước 3: Bước trên là phần nhập thông tin ở đâu uy tín , còn đến bước này tất toán , thầy cô tạo câu hỏi an toàn để học sinh nộp bài tập mới nhất . Thầy cô click vào mục chỉ định dạng câu hỏi.

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Tiếp đó trực tuyến , kích hoạt các thầy cô click vào "File upload" (Tải tệp lên)

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Bước 4: Google tăng tốc sẽ hiển thị bảng thông báo xác thực ở đâu tốt , thầy cô click vào "Continue" (Tiếp tục)

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Bước 5: Thầy cô nhập thông tin chỉ báo nộp bài ở chỗ "Question" (Câu hỏi) (mũi tên 1) giả mạo . Tiếp đó ở đâu tốt , muốn thêm phần nội dung mô tả qua app , thầy cô click vào biểu tượng 3 chấm (mũi tên số 2).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Rồi click vào "Description" (Mô tả).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Chẳng hạn tài khoản , thầy cô muốn nhắc hạn nộp bài nguyên nhân thì ghi ở mục "Description" (Mô tả) Google vừa hiện ra.

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Thầy cô tốc độ cũng tăng tốc có thể tự định dạng file nộp bài bằng cách bật chế độ "Allow only specific file types" (Chỉ cho phép tăng tốc các loại tệp cụ thể).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Lúc này ở đâu tốt , Google hiển thị nhiều dạng tệp tăng tốc để thầy cô lựa chọn file (mũi tên 1) hướng dẫn . Ở phần Maximum number of files (số lượng tệp tối đa) khóa chặn , thầy cô lừa đảo có thể tùy chọn 1 tốt nhất , 5 địa chỉ hoặc 10 tùy ý (mũi tên 2) hay nhất . Ở phần Maximum file size (Kích thước tệp tối đa) tốt nhất , thầy cô tối ưu cũng lựa chọn theo nhu cầu 1MB kinh nghiệm , 10MB cho tới 10GB (mũi tên 3).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Ở phần This form can accept up to 1 GB of files (Biểu mẫu này vô hiệu hóa có thể chấp nhận tối đa 1 GB dung lượng tệp) ở đâu uy tín , có nghĩa là thanh toán tất cả học sinh up không xóa tài khoản được vượt ở đâu nhanh quá 1GB lừa đảo . Để thay đổi mật khẩu , thầy cô click vào "Change" (Thay đổi).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Ở phía dưới kích hoạt , thầy cô click vào "1GB" mới nhất để đưa ra lựa chọn mới phù hợp (Mũi tên 1) rồi nhìn góc trên bên phải giảm giá , click vào "Save" (Lưu) (Mũi tên 2).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Bước 6: Thầy cô muốn chỉnh vài thông số sử dụng thì kéo lên trên mới nhất và click vào biểu tượng cài đặt (bánh răng)

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Ở phần cài đặt chia sẻ , thầy cô click vào "Collect email addresses" (Thu thập địa chỉ email) rồi click tiếp vào "Response receipts" (Xác nhận trả lời) sử dụng . Các thầy cô xem xét tự động để tùy chỉnh sao cho phù hợp vô hiệu hóa với nhanh nhất các mục phía dưới không như Requires sign in (Yêu cầu đăng nhập) tối ưu , Respondensts can (Người trả lời tăng tốc có thể) ... dữ liệu . Tiếp theo là bạn nhìn góc trên bên phải tối ưu , click vào "Save" (Lưu).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Bước 7: Để biểu mẫu đẹp mắt hơn bạn click vào biểu tượng màu sắc như hình dưới.

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Thầy cô click vào "Choose image" (Chọn hình ảnh)

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Hình ảnh mật khẩu sẽ hiện ra mật khẩu , thầy cô lựa chọn Chủ đề phù hợp ở mục "Themes" (Chủ đề) (Mũi tên 1) rồi chọn ảnh phù hợp thanh toán với chủ đề đó (Mũi tên 2) đăng ký vay , tiếp đó là click vào "Insert" (Chèn) (Mũi tên 3).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Bước 8: Để xuất phiếu nộp bài tập lừa đảo , thầy cô click vào "Send" (Gửi).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Click vào ký hiệu Link

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Các thầy cô muốn rút ngắn đường link dịch vụ thì click vào "Shorten URL" (Rút ngắn link).

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Sau đó địa chỉ , click vào "Copy" (Sao chép) rồi gửi đường link đó cho học sinh tối ưu của mình.

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

Phiếu giao khóa chặn và nộp bài qua mạng mà học sinh mở link thầy cô gửi tương tự tài khoản như sau:

Cách tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng Google Forms

trên điện thoại Khi học sinh nộp bài qua Google Forms sửa lỗi mà bạn tạo bản quyền , bài nộp đó như thế nào sẽ lưu bài tự động trên Google Drive nên thầy cô dễ dàng kiểm soát kiểm tra được số bài sử dụng của học sinh tốc độ , theo dõi giả mạo được dịch vụ quá trình học.

Video hướng dẫn tạo phiếu giao kích hoạt và nộp bài bằng Google Forms

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tao-phieu-giao-va-nop-bai-tap-bang-google-forms-62451n.aspx
Ứng dụng Google Forms này có giao diện tiếng Anh lẫn tiếng Việt chi tiết , miễn phí kết hợp sửa lỗi với hướng dẫn tạo phiếu giao qua web và nộp bài tập bằng Google Forms nên bạn dễ dàng làm việc tăng tốc với ứng dụng này phải làm sao để dạy tài khoản , giao bài cho học sinh tự động của mình.

qua app Nếu Thầy hướng dẫn , Cô giáo lo lắng trong giờ học có em học sinh nào đó mất tập trung chơi game hay xem phim chẳng hạn nạp tiền , hãy tải phần mềm VX-Student sử dụng kết hợp cùng hỗ trợ với Cha qua web , Mẹ học sinh chi tiết nhé cài đặt , sau khi cài đặt tải về và thiết lập thành công như thế nào , VX-Student full crack sẽ thông báo chi tiết mẹo vặt những bạn nào tập trung nhanh nhất và không tập trung ngay lập tức.

4.9/5 (34 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext