[Cập nhật]Đáp án game qua sông IQ cho Android, iOS, Winphone 16 câu

Bài viết chia sẻ đến các bạn các Đáp án game qua sông IQ cho Android, iOS, Winphone

Qua sông IQ là game trí tuệ bản quyền , thử thách trí thông minh kích hoạt của bạn hay nhất với tốt nhất các cấu đố về đưa người qua sông kiểm tra . Bạn kiểm tra sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi cửa tối ưu để trở thành người chiến thắng đăng ký vay , tuy nhiên không dễ dàng chút nào.

Game Qua sông IQ hỗ trợ với vô hiệu hóa những câu đố đưa người qua sông đang trở thành game đình đám trên chi tiết các thiết bị di động sau Flappy Bird sử dụng và Bắt chữ tốt nhất . Trong giới hạn bài viết Chúng tôi tài khoản sẽ chia sẻ đến nơi nào các bạn bộ đáp án game qua sông IQ cho Android an toàn , iOS lấy liền , Winphone quản lý . Với bộ đáp án này bạn qua mạng sẽ dễ dàng vượt qua mới nhất các cửa ải khó khăn nhất công cụ của trò chơi.

[Cập nhật]Đáp án game qua sông IQ cho Android, iOS, Winphone 16 câu

như thế nào Trên download tất cả quản lý các hệ điều hành mobile đều có ứng dụng trò chơi này ở đâu uy tín , bạn mới nhất có thể tải trên kho ứng dụng:

- Qua sông IQ for Android
- Qua sông IQ for iOS
- Qua sông IQ for Windows Phone

Đáp án game Qua sông IQ câu số 1: Chuyển Cừu sang --> Bắp Cải sang --> Cừu Về --> Sói sang --> Cừu sang

Đáp án game Qua sông IQ câu số 2:

Chuyển 2 con quỷ sang --> 1 con quỷ về --> chuyển 2 con quỷ sang --> 1 con quỷ về --> chuyển 2 nhà sư sang --> Một nhà sư + Một con quỷ về --> Chuyển 2 nhà sư sang --> 1 con quỷ về --> 2 con quỷ sang --> 1 con quỷ về --> 2 con quỷ sang.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 3:

Đặt tên 5 người lần lượt theo số thời gian qua sông là : 1 phải làm sao , 3 xóa tài khoản , 6 kích hoạt , 8 miễn phí , 12

Bước 1: 1 miễn phí và 3 qua trước
Bước 2: 1 quay lại
Bước 3: 1 đăng ký vay và 6 qua sông
Bước 4: 1 quay lại
Bước 5: 8 danh sách và 12 qua sông
Bước 6: 3 quay lại trở 1 qua.
 

Đáp án game Qua sông IQ câu số 4:

Bước 1 : Đưa vợ đỏ + vợ xanh qua sông cài đặt và vợ đỏ quay lại.
Bước 2 : Vợ đỏ + vợ vàng qua sông miễn phí , vợ đỏ quay lại.
Bước 3 : Chồng xanh + chồng vàng qua sông.
Bước 4 : Chồng vàng + vợ vàng quay lại.
Bước 5 : Chồng vàng + chồng đỏ qua sông là cả 3 ông chồng đều qua sông.
Bước 6 : Đem vợ xanh quay về đưa vợ đỏ đăng ký vay , lừa đảo sau đó vợ xanh lại về đưa vợ vàng qua sông kiểm tra và kết thúc màn 4.
 

Đáp án game Qua sông IQ câu số 5:

Chuyển ếch xang cột 3 sang cột 4 --> Chuyển ếch vàng cột 5 sang cột 3 --> Chuyển ếch cột 6 sang cột 7 --> Chuyển ếch cột 4 sang cột 6 --> Chuyển ếch cột 2 sang cột 4 --> Chuyển ếch cột 1 sang cột 2 --> Chuyển ếch cột 3 sang cột 1 --> Chuyển ếch cột 5 sang cột 3 --> Chuyển ếch cột 7 sang cột 5 --> Chuyển ếch cột 6 sang cột 7 --> Chuyển ếch từ cột 4 sang 6 --> Chuyển ếch từ cột 2 sang 4 --> Chuyển ếch từ cột 3 sang 2 --> Chuyển ếch từ cột 5 sang 3 --> Chuyển ếch từ cột 4 sang 5

Đáp án game Qua sông IQ câu số 6:

Rót từ cốc 8L sang đầy cốc 5L --> Rót từ cốc 5L sang đầy cốc 3L --> Rót hết từ cốc 3L sang cốc 8L --> Rót hết từ cốc 5L sang cốc 3L --> Rót từ cốc 8L sang đầy cốc 5L.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 7:

Chuyển cảnh sát + tên cướp sang --> Cảnh sát trở về --> Chuyển cảnh sát + con link down của phụ nữ tóc vàng sang --> Cảnh sát + Tên cướp trở về --> Chuyển phụ nữ tóc vàng + con bản quyền của họ sang --> Phụ nữ tóc vàng trở về --> Phụ nữ tóc vàng + phụ nữ tóc đỏ sang --> Phụ nữ tóc đỏ trở về --> Chuyển cảnh sát + tên cướp sang --> Phụ nữ tóc vàng trở về --> Chuyển phụ nữ tóc vàng + tóc đỏ sang --> Phụ nữ tóc đỏ trở về --> Chuyển phụ nữ tóc đỏ + con xóa tài khoản của họ sang --> Cảnh sát + tên cướp trở về --> Chuyển cảnh sát + cậu bé con xóa tài khoản của phụ nữ tóc đỏ sang --> Cảnh sát trở về --> Chuyển cảnh sát phải làm sao và tên cướp sang

Đáp án game Qua sông IQ câu số 8:

Chuyển vòng nhỏ 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 2 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 từ cột 3 sang cột 2 --> Chuyển vòng 3 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 sang cột 1 --> Chuyển vòng 2 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 4 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 sang cột 2 --> Chuyển vòng 2 sang cột 1 --> Chuyển vòng 1 sang cột 1 --> Chuyển vòng 3 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 2 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 sang cột 2 --> Chuyển vòng 5 từ cột 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 từ cột 2 sang cột 1 --> Chuyển vòng 2 từ cột 2 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 từ cột 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 3 từ cột 2 sang cột 1 --> Chuyển vòng 1 từ cột 3 sang cột 2 --> Chuyển vòng 2 sang cột 1 --> Chuyển vòng 1 sang cột 1 -->Chuyển vòng 4 từ cột 2 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 2 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 sang cột 2 -->Chuyển vòng 3 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 sang cột 1 -->Chuyển vòng 2 sang cột 3 -->Chuyển vòng 1 sang cột 3.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 9: NHẬP NGŨ

Đáp án game Qua sông IQ câu số 10: 467319001957

Đáp án game Qua sông IQ câu số 11:

Chuyển người đàn ông vàng + túi tiền vàng sang --> Người đàn ông vàng trở về --> Chuyển người đàn ông đỏ + túi tiền xanh sang --> Người đàn ông đỏ trở về --> Chuyển người đàn ông xanh + vàng sang --> Người đàn ông vàng + túi tiền vàng trở về --> Chuyển người đàn ông đỏ + túy tiền đỏ sang --> Người đàn ông xanh dịch vụ và túi tiền xanh trở về --> Chuyển người đàn ông xanh + vàng sang --> Người đàn ông đỏ trở về --> Chuyển người đàn ông đỏ + túi tiền xanh sang --> Người đàn ông vàng trở về --> Chuyển người đàn ông vàng + túi tiền vàng sang

Đáp án game Qua sông IQ câu số 12:

Chuyển đứa con 7 + 9T sang --> Chuyển đứa con 6 + 8T sang --> Đưa đứa con 7 + 8 T trở về --> Đưa đứa con 8 + 10 T sang --> Đưa đứa con 9 T trở về --> Đưa đứa con 7 + 9 T sang.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 13.1

Cho 1,2,3 bên trái cân 5,6,7 bên phải:

- bản quyền Nếu bằng nhau cân 4 dữ liệu và 8 lừa đảo , con nào nhẹ hơn là Sói.

- trực tuyến Nếu 1 bên nặng download , 1 bên nhẹ: Tiến hành cân 3 con bên nhẹ giá rẻ với nhau --> cân 2 con download với nhau qua app , con nào nhẹ là sói --> tăng tốc nếu bằng nhau cập nhật thì con còn lại là sói

Đáp án game Qua sông IQ câu số 13.2: Ta có 12 con cừu theo số thứ tự từ 1 đến 12

Lần 1: Cân cừu 1 mới nhất , 2 tốc độ , 3 trực tuyến , 4 tối ưu với 5 download , 6 nạp tiền , 7 kiểm tra , 8

Lần 2: Cân cừu 9 giá rẻ , 10 khóa chặn , 11 đăng ký vay , 5 dịch vụ với 1 địa chỉ , 2 link down , 7 full crack , 8

- Trường hợp 1: Cân lần 1 mật khẩu và lần 2 đều bằng nhau --> con cừu số 12 là cừu giả

- Trường hợp 2: Cân lần 1 bằng nhau dữ liệu , lần 2: trọng lượng bên trái nhẹ hơn

+ Cân lần 3: 9 ứng dụng và 10

hay nhất Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" con="">
như thế nào Nếu > : con cừu giả là con 10
download Nếu = : con cừu giả là con 11

- Trường hợp 3: Cân lần 1 bằng nhau ở đâu uy tín , lần 2: trọng lượng bên trái nặng hơn

+ Cân lần 3: 9 ở đâu tốt với 10

dịch vụ Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" con="">
lấy liền Nếu > : con cừu giả là con 9
qua mạng Nếu = : con cừu giả là con 11

- Trường hợp 4: Cân lần 1: bên trái nhẹ hơn chia sẻ , lần 2 bằng nhau

+ Cần lần 3: 3 nơi nào và 4

vô hiệu hóa Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" 3="" hoặc="" 4="" và="" con="" cừu="" giả="" nhẹ="" hơn=""> con cừu giả là con 3
sửa lỗi Nếu > : con cừu giả là 3 kinh nghiệm hoặc 4 công cụ và con cừu giả nhẹ hơn => con cừu giả là con 4
tăng tốc Nếu = : con cừu giả là con 6

- Trường hợp 5: Cân lần 1: bên trái nặng hơn địa chỉ , cân lần 2 bằng nhau

+ Cần lần 3: cân 3 bản quyền với 4

mật khẩu Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" 3="" hoặc="" 4="" và="" con="" cừu="" giả="" nặng="" hơn=""> con cừu giả là con 4
miễn phí Nếu > : con cừu giả là 3 cập nhật hoặc 4 mẹo vặt và con cừu giả nặng hơn => con cừu giả là con 3
danh sách Nếu = : con cừu giả là con 6

Đáp án game Qua sông IQ câu số 14: Nhảy theo thứ tự sau ( dấu - download được coi là 1 ô không có số ngựa nhảy đến an toàn , nạp tiền sau đó mới đến ô số trên cây cầu) tài khoản . Xuất phát từ vị trí chú ngựa đứng (màu đỏ) tài khoản , bước nhảy mới nhất của chú ngựa giống bước đi nạp tiền của quân Mã.

- 10 - 13 - 6 - 3 - 4 - 2 - 12 - 7 - 8 - 9 - 11 --- 5 ---1

Đáp án game Qua sông IQ câu số 15: Gọi lừa đảo các ô trên cầu là A tốc độ , B danh sách , C mẹo vặt , D xóa tài khoản , E

B tổng hợp và D giảm 13 --> A mẹo vặt và B tăng 8 --> D ở đâu nhanh và E tăng 8 --> D kinh nghiệm và E tăng 8 --> D tối ưu và E giảm 13 --> B tính năng và C tăng 8 --> B khóa chặn và C tăng 8 --> B tài khoản và C giảm 13

Đáp án game Qua sông IQ câu số 16: Gọi bờ sông từ phải qua trái: A tốt nhất , B qua web , C

- Chuyển lừa đảo các cô vợ dữ liệu của lừa đảo các ông chồng đỏ trực tuyến , xanh lam giả mạo , vàng chở nhau từ bờ A qua bờ C phải làm sao , full crack để lại cô vợ xanh lá ở bờ A
- Vợ đỏ quay lại đón chồng đỏ qua bờ B
- Chồng đỏ quay về chở chồng xanh lam qua bờ B
- Chồng xanh lam quay về chở chồng vàng qua bờ B
- Ta có 3 cặp vợ chồng ở bờ B qua mạng và C cần qua sông tự động . Các bạn giải giống câu số 4 dữ liệu để đưa cả 3 cặp vợ chồng từ bờ B sang bờ C phải làm sao . Nhớ link down để lại 1 cặp vợ chồng ở bờ B ( hướng dẫn để lại cặp Đỏ)
- Chồng đỏ quay về bờ A đón chồng xanh lá sang bờ B
- Chồng xanh là về đón vợ xanh lá sang bờ B
- Chồng đỏ dịch vụ và chồng xanh lá sang bờ C
- Lấy 1 cô vợ bất kỳ ở bờ C quay lại đón 2 cô vợ đỏ qua web và xanh lá bên bờ B sang bờ C.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 17 đến 22: Khá đơn giản trên điện thoại , full crack các bước thực hiện chuyển đổi qua lại giữa Cừu sửa lỗi , hổ quảng cáo , rắn lấy liền , trâu trực tuyến và cỏ.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 23: Đặt bờ sông từ phải qua trái theo thứ tự là A lừa đảo , B tất toán , C.

Bước 1 : Chở rắn trên điện thoại và hổ lên thuyền công cụ , rắn qua mạng để ở bờ B
Bước 2 : Chở hổ về lại bờ A
Bước 3: Chở hổ đăng ký vay và sói từ A sang C
Bước 4: Chở pho mát về A
Bước 5: Chở 2 cừu từ A sang C
Bước 6: Chở hổ từ C về A
Bước 7: Chở pho mát download và hổ từ A sang C
Bước 8: Sang B trở rắn địa chỉ và bó cỏ sang C tài khoản . Các bạn cứ tính năng để hổ chung danh sách với cừu vì lúc này cừu hướng dẫn sẽ ăn pho mát cập nhật và hổ không ăn cừu ( Mỗi lượt chỉ có 1 con hay nhất được ăn).

Đáp án game Qua sông IQ câu số 25:  Bước 1: Đi thuyền A=5 quảng cáo , B=7 tài khoản khi đó A =0 lừa đảo , B=2 ( Đi hết 5 phút)
Bước 2: Lật ngược A chi tiết khi đó A=5 tải về , B=2
Bước 3: Đi thuyền tiếp ta còn A=3 mật khẩu , B=0 ( Đi hết 2 phút)
Bước 4: Lật ngược A hướng dẫn khi đó A =2 mới nhất , B=0
Bước 5: Đi thuyền đăng ký vay khi đó A=0 bản quyền , B=0 ( Đi hết 2 phút)
Bước 6: Lật ngược B mật khẩu khi đó A=0 giảm giá , B=7.
Bước 7: Đi thuyền ta ứng dụng được A=0 như thế nào , B=0 ( Đi hết 7 phút).
Tổng thời gian đi kỹ thuật được là 16 phút đúng nguyên nhân với yêu cầu đưa ra

Đáp án game Qua sông IQ câu số 26: Gọi đồng hồ 7 phút là A tốt nhất , 11 phút là B.

Bước 1: Đi thuyền A= 7 mật khẩu , B=11 địa chỉ khi đó A=0 mẹo vặt , B=4 ( Đi hết 7 phút)
Bước 2: Lật ngược A ta kỹ thuật được A=7 quản lý , B =4
Bước 3: Đi thuyền ta nơi nào được A=3 hỗ trợ , B=0 ( Đi hết 4 phút)
Bước 4: Lật ngược B ta ứng dụng được A=3 chi tiết , B=11
Bước 5: Đi thuyền ta sửa lỗi được A=0 vô hiệu hóa , B=8 ( Đi hết 3 phút)
Bước 6: Lật ngược B ta giả mạo được A=0 tăng tốc , B=3
Bước 7: Đi thuyền ta kích hoạt được A=0 quản lý , B=0 ( Đi hết 3 phút)
Bước 8: Lật ngược A ta nguyên nhân được A=7 nơi nào , B=0
Bước 9: Đi thuyền ta qua web được A=0 full crack , B=0
Tổng thời gian đi ở đâu nhanh được là 24 phút đúng link down với yêu cầu đề bài

Đáp án game Qua sông IQ câu số 27:

Bước 1: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (10,0,6)
Bước 2: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (10,6,0)
Bước 3: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (4,6,6)
Bước 4: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (4,11,1)
Bước 5: Lấy cốc 11L rót sang cốc 16L (15,0,1)
Bước 6: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (15,1,0)
Bước 7: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (9,1,6)
Bước 8: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (9,7,0)
Bước 9: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (3,7,6)
Bước 10: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (3,11,2)
Bước 11: Lấy cốc 11L rót sang cốc 16L (14,0,2)
Bước 12: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (14,2,0)
Bước 13: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (8,2,6)

Đáp án game Qua sông IQ câu số 28:

Bước 1: Bấm vào mỗi hộp kẹo qua app sẽ xuất hiện 2 mũi tên lừa đảo , nhấn vào mũi tên đi lên giả mạo để lấy kẹo ra cân:

- Hộp 1 lấy 1 viên kẹo ra
- Hộp 2 lấy 2 viên kẹo ra
- Hộp 3 lấy 3 viên kẹo ra
- Hộp 4 lấy 4 viên kẹo ra
- Hộp 5 lấy 5 viên kẹo ra
- Hộp 6 lấy 6 viên kẹo ra
- Hộp 7 lấy 7 viên kẹo ra
- Hộp 8 lấy 8 viên kẹo ra
Sau đó nhấn nút Let’s Go hỗ trợ để cân.

Bước 2: Vậy trọng lượng cân địa chỉ được là 705 nạp tiền . mới nhất Bây giờ bạn tiến hành tính theo công thức sau: (720 - khối lượng cân)/5 = số hộp kẹo hỏng.

Ở đây là: (720 - 705) / 5 = 3 => Vậy hộp kẹo hỏng là hộp 3 cập nhật . Hãy nhấn vào hộp số 3 full crack để tìm ra hộp kẹo hỏng.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 29:

Gọi lần lượt bờ sông từ phải qua trái là A địa chỉ , B dữ liệu , C:

- Đầu tiên chở phô mai tím sang C --> Chở trâu từ C về A.

- Sau đó chở cỏ từ A sang C --> Quay lại B chở 2 miếng phô mai sang C.

- Thuyền lại quay về A chở trâu sang B tải về , chở hổ sang C.

- Phô mai tím xuống thuyền sang B quảng cáo , lúc này hổ tốc độ sẽ ăn phô mai bên C --> Phô mai tím lên bờ B nơi nào , trâu xuống thuyền chở sang C.

- Cuối cùng thuyền quay về bờ B đón phô mai tím sang C vô hiệu hóa , lúc này hổ trên điện thoại sẽ ăn phô mai bên C --> Kết thúc Level 29

Đáp án game Qua sông IQ câu số 30:

Lần 1: Đầu tiên chọn ngẫu nhiên lần lượt 4 quả trứng có màu giống nhau vào công cụ và nhấn Let"s Go chi tiết để thử:

- sử dụng Nếu quả trứng đúng màu sắc dữ liệu và đúng vị trí lấy liền thì giảm giá sẽ có 1 chấm tròn màu xanh.
- qua mạng Nếu quả trứng đúng màu sắc xóa tài khoản nhưng ở sai vị trí dữ liệu thì như thế nào sẽ có 1 chấm tròn màu trắng xuất hiện.
- nơi nào Nếu không có màu đó trong đáp án tất toán thì không có chấm nào xuất hiện.

Trong trường hợp này sửa lỗi thì quả trứng màu đen không có trong đáp án.

Lần 2: Quả trứng màu trắng có trong đáp án miễn phí và đúng 1 vị trí.

Lần 3: Tiến hành thử vị trí đúng nhanh nhất của quả trứng màu trắng quảng cáo , đồng thời tìm ra 3 màu còn lại qua app . Trước tiên bạn hãy thử quả trứng màu trắng ở vị trí ngẫu nhiên (ở đây chúng ta thử vị trí đầu tiên) tải về , 3 quả trứng màu xanh ngọc ở vị trí còn lại --> mật khẩu Như vậy vị trí đầu tiên trực tuyến sẽ không phải là quả màu trắng hướng dẫn và màu xanh ngọc không có trong đáp án.

Lần 4: Thử màu trắng ở vị trí thứ 2 dữ liệu và 3 vị trí còn lại là màu xanh lá cây --> Vị trí đúng nguyên nhân của quả trứng màu trắng tốt nhất sẽ ở vị trí số 2 chi tiết và không có màu xanh lá cây trong kết quả.

Lần 5: Tiếp tục đặt quả trứng màu trắng ở vị trí thứ 2 bản quyền , 3 vị trí còn lại là màu xanh nước biển --> Vậy là có 3 quả đúng màu sắc qua web và đúng vị trí.

Lần 6: Tiếp theo hãy đặt 3 quả trứng đầu giống lần thử thứ 5 ở đâu uy tín , vị trí thứ 4 đặt quả tím vào --> Có 2 quả đúng màu sắc tải về và đúng vị trí qua app , còn 2 quả đúng màu sắc quản lý nhưng sai vị trí.

Lần 7: qua web Như vậy trong trường hợp này phải làm sao sẽ có mật khẩu các vị trí 1,3 quảng cáo hoặc 4 sai cần phải hoán đổi quảng cáo . Các bạn cập nhật có thể hoán đổi chi tiết các vị trí này lần lượt cho nhau giảm giá . kinh nghiệm Trên hình này chúng tôi tiến hành hoán đổi vị trí số 3 qua web với 4 mẹo vặt với nhau như thế nào và ra kết quả => Kết thúc Level 30.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 31:

- Lần 1: Di chuyển ô số 13 lên 11.

- Lần 2: Di chuyển ô số 24 sang 12.

- Lần 3: Di chuyển ô số 21 sang 19.

- Lần 4: Di chuyển ô số 7 sang 21.

- Lần 5: Di chuyển ô số 12 sang 24.

- Lần 6: Di chuyển ô số 27 sang 19.

- Lần 7: Di chuyển ô số 5 sang 7.

- Lần 8: Di chuyển ô số 33 sang 5.

- Lần 9: Di chuyển ô số 18 sang 20.

- Lần 10: Di chuyển ô số 21 sang 19.

- Lần 11: Di chuyển ô số 26 sang 18.

- Lần 12: Di chuyển ô số 18 sang 20.

- Lần 13: Di chuyển ô số 4 sang 6.

- Lần 14: Di chuyển ô số 7 sang 5.

- Lần 15: Di chuyển ô số 32 sang 4.

- Lần 16: Di chuyển ô số 4 sang 6.

- Lần 17: Di chuyển ô số 16 sang 18.

- Lần 18: Di chuyển ô số 25 sang 17.

- Lần 19: Di chuyển ô số 17 sang 19.

- Lần 20: Di chuyển ô số 20 sang 18

- Lần 21: Di chuyển ô số 18 sang 4.

- Lần 22: Di chuyển ô số 3 sang 5.

- Lần 23: Di chuyển ô số 6 sang 4.

- Lần 24: Di chuyển ô số 31 sang 3

- Lần 25: Di chuyển ô số 10 sang 28.

- Lần 26: Di chuyển ô số 1 sang 3.

- Lần 27: Di chuyển ô số 4 sang 2

- Lần 28: Di chuyển ô số 15 sang 1.

- Lần 9: Di chuyển ô số 1 sang 3.

- Lần 30: Di chuyển ô số 28 sang 10.

- Lần 31: Cuối cùng di chuyển ô số 10 sang 8.

Vậy là qua 31 lần di chuyển chúng ta còn quả trứng duy nhất ở vị trí số 8 mẹo vặt , thỏa mãn yêu cầu đầu bài

Đáp án game Qua sông IQ câu số 32:

- Lần 1: Di chuyển quả trứng từ ô số 21 sang 7.

- Lần 2: Di chuyển quả trứng từ ô số 12 sang 14.

- Lần 3: Di chuyển quả trứng từ ô số 34 sang 13.

- Lần 4: Di chuyển quả trứng từ ô số 14 sang 12.

- Lần 5: Di chuyển quả trứng từ ô số 26 sang 13.

- Lần 6: Di chuyển quả trứng từ ô số 12 sang 14.

- Lần 7: Di chuyển quả trứng từ ô số 7 sang 21.

- Lần 8: Di chuyển quả trứng từ ô số 18 sang 20.

- Lần 9: Di chuyển quả trứng từ ô số 21 sang 19.

- Lần 10: Di chuyển quả trứng từ ô số 28 sang 18.

- Lần 11: Di chuyển quả trứng từ ô số 18 sang 20.

- Lần 12: Di chuyển quả trứng từ ô số 29 sang 19

- Lần 13: Di chuyển quả trứng từ ô số 20 sang 18.

- Lần 14: Di chuyển quả trứng từ ô số 4 sang 6.

- Lần 15: Di chuyển quả trứng từ ô số 37 sang 5.

- Lần 16: Di chuyển quả trứng từ ô số 6 sang 4.

- Lần 17: Di chuyển quả trứng từ ô số 3 sang 5.

- Lần 18: Di chuyển quả trứng từ ô số 36 sang 4.

- Lần 19: Di chuyển quả trứng từ ô số 5 sang 3.

- Lần 20: Di chuyển quả trứng từ ô số 2 sang 4.

- Lần 21: Di chuyển quả trứng từ ô số 35 sang 3.

- Lần 22: Di chuyển quả trứng từ ô số 4 sang 2.

- Lần 23: Di chuyển quả trứng từ ô số 18 sang 4.

- Lần 24: Di chuyển quả trứng từ ô số 16 sang 18.

- Lần 25: Di chuyển quả trứng từ ô số 27 sang 17.

- Lần 26: Di chuyển quả trứng từ ô số 18 sang 16.

- Lần 27: Di chuyển quả trứng từ ô số 15 sang 17.

- Lần 28: Di chuyển quả trứng từ ô số 2 sang 16

- Lần 29: Di chuyển quả trứng từ ô số 17 sang 3.

- Lần 30: Di chuyển quả trứng từ ô số 4 sang 2.

- Lần 31: Di chuyển quả trứng từ ô số 22 sang 9.

- Lần 32: Di chuyển quả trứng từ ô số 8 sang 10.

- Lần 33: Di chuyển quả trứng từ ô số 1 sang 3.

- Lần 34: Di chuyển quả trứng từ ô số 10 sang 31.

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-game-qua-song-iq-2525n.aspx
- Lần 35: Di chuyển quả trứng từ ô số 30 sang 32.


4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext