MS SQL Server - Attach và Detach database không làm mất quyền user

MS SQL Server - Attach và Detach database không làm mất quyền user

an toàn Khi bạn có một Database SQL Server quản lý với vài chục account dữ liệu , muốn chuyển nó tới một server khác sử dụng , vấn đề bạn gặp phải là mật khẩu rất nhiều account sql trước đó tốc độ đã tải về được gán link down các quyền nhất định trên từng object như table tất toán , store procedure sử dụng , view hay nhất , function.. đăng ký vay . ở đâu uy tín và bạn không thể nhớ hết tổng hợp được user nào đang nắm giữ quyền nào.. ở đâu uy tín . tổng hợp để tiến hành gán lại quyền.

Nhiều người thắc mắc về quảng cáo quá trình Detach nhanh nhất attach Database làm mất hết quyền mẹo vặt của user trên đó kiểm tra , nội dung quảng cáo dưới đây quảng cáo sẽ hướng dẫn bạn cách giữ nguyên phải làm sao tất cả qua mạng các quyền trên Database đó kích hoạt mà không phải tạo account mới lừa đảo và đi gán lại an toàn các quyền cho nó.

Cách Attach nơi nào và Detach database không làm mất quyền user trong SQL Server

Bước 1: Detach phải làm sao attach Database bình thường
Bước 2:
2.1 Ghi lại tên nguyên nhân các User có ở trong Database vừa attach lên

MS SQL Server - Attach và Detach database không làm mất quyền user

2.2 Vào Sercurit: Logins bản quyền để tạo lại dữ liệu các user vừa ghi lại ở trên

MS SQL Server - Attach và Detach database không làm mất quyền user

Bước 3 trực tuyến . Sau khi thanh toán đã tạo xong an toàn các account trùng tên kinh nghiệm , tiến hành Ánh xạ lại quyền cho từng user qua mạng của Database:

Chạy lệnh SQL: EXEC sp_change_users_login "Update_One" tốc độ , "UserName_Cần_Ánh_Xạ" quảng cáo , " UserName_Cần_Ánh_Xạ "

Ví dụ: EXEC sp_change_users_login "Update_One" ứng dụng , "New1" giá rẻ , "New1"

sp_change_users_login là một thủ tục hệ thống có sẵn trong SQL mới nhất sẽ giúp chúng ta lấy lại quyền cho xóa tài khoản các database kích hoạt . thanh toán mà không phải đi gán đến từng quyền trên mỗi user quảng cáo rất phực tạp.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ms-sql-server-attach-va-detach-database-khong-lam-mat-quyen-user-26268n.aspx
SQL Server dịch vụ rất quan trọng ở đâu uy tín với đăng ký vay các công ty ở đâu uy tín , doanh nghiệp nguyên nhân , vì thế việc sao lưu tất toán cũng như khôi phục SQL Server là tự động rất quan trọng khóa chặn , giả mạo với bài hướng dẫn sao lưu SQL Server mới nhất cũng như khôi phục giá rẻ mà chúng tôi mới nhất đã chia sẻ hay nhất sẽ giúp chi tiết các bạn tự sao lưu kỹ thuật được dữ liệu lừa đảo của mình nhanh nhất và khôi phục lại trong sử dụng những tình huống xấu cài đặt có thể xảy ra full crack , thời gian diễn ra việc sao lưu SQL Server phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu mẹo vặt của quảng cáo các bạn hay nhất .

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext