Các hàm tương thích trong Excel

Bài viết chia sẻ đến các bạn Các hàm tương thích trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003 giúp bạn hiểu thêm cũng như có cái nhìn khái quát về các hàm tương thích

Trong giả mạo các hàm tính toán trong Excel tài khoản thì có nhiều loại hàm dùng cho công việc tính toán hay nhất các số liệu về xác suất nguyên nhân , thống kế vô hiệu hóa , lượng giác tốc độ , .. qua app . Và qua web các loại hàm tương thích trong Excel chính là đăng ký vay các hàm tốt nhất phục vụ cho công việc này tải về . Qua bài viết này bạn miễn phí sẽ biết thêm về full crack các hàm tương thích trong Excel phổ biến nhất.

Việc tính toán tài khoản và trả về nơi nào các kết quả khi thực hiện nghiên cứu về xác suất hay tính nạp tiền các giá trị lượng giác xóa tài khoản , hàm mũ trong toán học gây nhiều khó khăn khi thực hiện tính toán bằng máy tính thông thường mới nhất . Còn giảm giá với Excel bạn hỗ trợ có thể nhanh chóng tính toán kinh nghiệm các giá trị này tổng hợp với hàng loạt hàm hỗ trợ sử dụng rất mạnh mẽ.

Các hàm tương thích trong Excel

Các hàm tương thích trong Excel

1 đăng ký vay . Hàm BETADIST : Trả về hàm mật độ xác suất tích lũy Beta ở đâu nhanh . Hàm này tải về được ứng dụng thanh toán để nghiên cứu sự biến thiên theo tỷ lệ phần trăm bản quyền của một đối tượng qua khóa chặn các mẫu.

2 xóa tài khoản . Hàm BETAINV : Trả về giá trị nghịch đảo giảm giá của hàm mật độ xác suất tích lũy Beta cho một phân bố Beta sử dụng đã xác định bản quyền . Có thể dùng phân bố beta trong lập kế hoạch dự án phải làm sao để làm mẫu thời gian có thể hoàn thành trên cơ sở thời gian dự kiến nhanh nhất và khả năng có sự thay đổi.

3 bản quyền . Hàm BINOMDIST : Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ qua web riêng lẻ nạp tiền . Hàm này chi tiết được ứng dụng trong link down các vấn đề có số lượng kiểm định sửa lỗi hoặc phép thử ấn định khi kết quả quảng cáo của bất kỳ phép thử nào chỉ là thành công hay thất bại giảm giá , khi địa chỉ các phép thử là độc lập link down và khi xác suất thành công không đổi trong suốt mẹo vặt quá trình thử nghiệm.

4 tăng tốc . Hàm CHIDIST : Trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương nhanh nhất . Hàm này phải làm sao được ứng dụng tổng hợp để so sánh kết quả quan sát download được lừa đảo với kết quả dự kiến qua mạng , bạn giả mạo có thể xác định giả thuyết ban đầu tải về của mình có hợp lệ hay không.

5 trên điện thoại . Hàm CHIINV : Trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương hỗ trợ . Hàm này chi tiết được ứng dụng mật khẩu để so sánh kết quả quan sát kỹ thuật được tải về với kết quả dự kiến cập nhật để xác định giả thuyết ban đầu nơi nào của bạn có hợp lệ hay không.

6 dữ liệu . Hàm CHITEST : Trả về kiểm định tính độc lập tối ưu . Hàm này bản quyền được ứng dụng thanh toán để xác định kết quả quản lý được giả thuyết có công cụ được thí nghiệm xác nhận hay không.

7 khóa chặn . Hàm CONFIDENCE : Trả về khoảng tin cậy ở đâu uy tín của trung bình tổng thể tài khoản , bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa.

8 chia sẻ . Hàm COVAR : Trả về hiệp phương sai giá rẻ , trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu.

9 chi tiết . Hàm CRITBINOM : Trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí kiểm tra . Hàm này ứng dụng được dùng cho các ứng dụng bảo đảm chất lượng.

10 ở đâu tốt . Hàm EXPONDIST : Trả về phân bố hàm mũ qua web . Hàm này download được ứng dụng tổng hợp để làm mẫu thời gian giữa các sự kiện.

11 trực tuyến . Hàm FDIST : Trả về phân bố xác suất (mức đa dạng) F (bên phải) cho hai tập dữ liệu khóa chặn . Bạn có thể dùng hàm này để xác định hai tập dữ liệu có mức đa dạng khác nhau hay không.

12 kiểm tra . Hàm FINV : Trả về nghịch đảo tổng hợp của phân bố xác suất F (đầu bên phải) ở đâu nhanh . Phân bố F chia sẻ có thể miễn phí được dùng trong kiểm tra F-test kinh nghiệm để so sánh độ biến thiên trong hai tập dữ liệu.

13 chi tiết . Hàm FTEST : Trả về kết quả của kiểm tra F-test qua web . Hàm này tự động được ứng dụng tổng hợp để xác định xem hai mẫu có tốt nhất các phương sai khác nhau không

14 ứng dụng . Hàm GAMMADIST : Trả về phân bố gamma công cụ . Hàm này qua mạng được ứng dụng giảm giá để nghiên cứu các biến số có thể có phân bố lệch.

15 nạp tiền . Hàm GAMMAINV : Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma full crack . Hàm này nạp tiền được ứng dụng miễn phí để nghiên cứu các biến số mà phân bố của chúng có thể là đối xứng lệch.

16 giá rẻ . Hàm HYPGEOMDIST : Trả về phân bố siêu bội mật khẩu . Hàm này danh sách được ứng dụng cho các vấn đề về tập hợp hữu hạn bản quyền , trong đó mỗi quan sát có thể là thành công hoặc thất bại và trong đó mỗi tập con có kích thước đã biết được chọn với khả năng như nhau.

17 mẹo vặt . Hàm LOGINV : Trả về nghịch đảo vô hiệu hóa của hàm phân phối lô-ga-rit chuẩn lũy tích bản quyền của x nơi nào , trong đó ln(x) thường được phân bố với tham số trung bình và độ lệch chuẩn.

18 link down . Hàm LOGNORMDIST : Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích của x quản lý . Hàm này quản lý được ứng dụng để phân tích những dữ liệu đã được biến đổi theo lô-ga-rit.

19 ở đâu tốt . Hàm MODE : Trả về giá thường xuyên xảy ra kinh nghiệm hoặc lặp lại nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

20 nguyên nhân . Hàm NEGBINOMDIST : Trả về phân bố nhị thức âm ở đâu nhanh . Hàm này tương tự như phân bố nhị thức thanh toán , ngoại trừ việc số lần thành công link down được cố định trực tuyến và số lần thử biến đổi.

21 khóa chặn . Hàm NORMDIST : Trả về phân bố chuẩn tính năng với độ lệch chuẩn chia sẻ và giá trị trung bình kiểm tra đã xác định giảm giá . Hàm này có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong thống kê lấy liền , sửa lỗi bao gồm việc kiểm nghiệm giả thuyết.

22 tải về . Hàm NORMINV : Trả về nghịch đảo địa chỉ của phân bố lũy tích chuẩn tất toán với độ lệch chuẩn công cụ và giá trị trung độ tăng tốc đã xác định.

23 kinh nghiệm . Hàm NORMSDIST : Trả về hàm phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa qua mạng . Dùng hàm này thay cho bảng chứa tài khoản các vùng đường cong chuẩn chuẩn hóa.

24 giá rẻ . Hàm NORMSINV : Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa nguyên nhân . Phân bố có giá trị trung bình bằng không và độ lệch chuẩn là một.

25 sử dụng . Hàm PERCENTILE : Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi giá rẻ . Hàm này danh sách có thể download được ứng dụng hướng dẫn để thiết lập ngưỡng chấp nhận.

26 nguyên nhân . Hàm PERCENTRANK : Trả về thứ hạng ở đâu nhanh của một giá trị trong tập dữ liệu dựa trên tỷ lệ phần trăm của nó trong tập dữ liệu đó hướng dẫn . Bạn có thể dùng hàm này để đánh giá vị trí tương đối của một giá trị trong một tập dữ liệu.

27 tăng tốc . Hàm POISSON : Trả về phân bố Poisson vô hiệu hóa . Hàm này lấy liền được ứng dụng trực tuyến để dự đoán số sự kiện trong một thời gian cụ thể.

28 full crack . Hàm QUARTILE : Trả về tứ phân vị giảm giá của tập dữ liệu đăng ký vay . Tứ phân vị được dùng trong dữ liệu khảo sát và bán hàng để chia tập hợp thành các nhóm.

29 quảng cáo . Hàm RANK : Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số bản quyền . Thứ hạng của số là kích thước của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách.

30 tất toán . Hàm STDEV : Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu kỹ thuật . Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

31 qua mạng . Hàm STDEVP : Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số mới nhất . Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

32 dịch vụ . Hàm TDIST : Trả về các Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student quản lý . Hàm này được dùng thay cho bảng các giá trị cực độ của phân phối t.

33 kiểm tra . Hàm TINV : Trả về nghịch đảo hai phía của phân bố t Student.

34 quảng cáo . Hàm TTEST : Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student hỗ trợ . Hàm này tài khoản được ứng dụng chi tiết để xác định xem hai mẫu thử có xuất phát từ hai tập hợp gốc có cùng giá trị trung bình hay không.

35 trực tuyến . Hàm VAR : Hàm này tổng hợp được ứng dụng tối ưu để ước tính phương sai dựa trên mẫu.

36 quảng cáo . Hàm VARP : Hàm này hỗ trợ được ứng dụng dữ liệu để tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp.

37 cài đặt . Hàm WEIBULL : Trả về phân bố Weibull sử dụng . Dùng phân phối này trong phân tích độ tin cậy sửa lỗi , như tính toán tuổi thọ trung bình của một thiết bị.

38 full crack . Hàm ZTEST : Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z kinh nghiệm . Đối đăng ký vay với một trung bình tổng thể giả thuyết nhất định bản quyền , μ0 cập nhật , hàm ZTEST trả về xác suất rằng trung độ mẫu công cụ sẽ lớn hơn trung bình quan sát trong bộ dữ liệu (mảng) - tức là ứng dụng , trung độ mẫu quan sát khóa chặn được.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-ham-tuong-thich-trong-excel-2232n.aspx
Vậy là bạn mật khẩu đã biết về quản lý các hàm tương thích trong Excel rồi đó tự động . Với an toàn các hàm tương thích này bạn link down sẽ giảm thiểu kinh nghiệm được mẹo vặt rất nhiều thời gian chia sẻ và công sức trong việc tính toán hướng dẫn , phân tích số liệu cập nhật và chỉ cần nhập vào giá trị tài khoản các tham số là bạn sử dụng sẽ có ngay kết quả chính xác lấy liền của hàm mật khẩu mà bạn lựa chọn.


4.8/5 (91 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online