Cách cấu hình giao thức định tuyến OSPF

Trong nhanh nhất chương trình CCNA tổng hợp chúng ta thường kiểm tra nghe tới cụm từ “giao tuyến định tuyến OSPF”. Vậy giao thức định tuyến an toàn cấu hình giao thức định tuyến OSPF là gì cập nhật nguyên lý như thế nào? Bài viết nạp tiền full crack giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

OSPF – Open Shortest Path First là một giao thức định tuyến link – state điển hình. Đây là giao thức kỹ thuật sử dụng rộng rãi trong chia sẻ mạng doanh nghiệp có kích thước lớn. Trong bài viết này kích hoạt chúng tôi nhanh nhất hướng dẫn bạn cấu hình giao thức định tuyến OSPF cơ bản. Hãy theo dõi nội dung bên dưới để rõ hơn chi tiết.

Cách cấu hình giao thức định tuyến OSPF

Cấu hình giao thức định tuyến OSPF

Quan sát sơ đồ phía trên bạn miễn phí nhận thấy sự góp mặt quản lý 3 router. 

Router HN: interface serial0/3/0(s0/3/0) IP 192.168.1.1 kết nối tới Router NA trong khi interface f0/0 IP 172.16.1.1 kết nối tới PC1 

Router NA: interface serial0/3/0(s0/3/0) IP 192.168.1.2 kết nối tới Router HN

Router HCM: interface serial0/3/1(s0/3/1) IP 192.168.2.1 kết nối tới Router NA trong khi interface f0/0 IP 10.1.1.1 kết nối tới PC2

tính năng còn có sự góp mặt bản quyền 2 PC:

  • PC1: IP 172.16.1.2 kết nối tới interface f0/0 Router HN
  • PC2: IP 10.1.1.2 kết nối tới interface f0/0 Router HCM

Cấu hình cho Router

Router HN:

Router(config)#hostname Router HN                            

Router(config)#hostname RouterHN                                

RouterHN(config)#int s0/3/0

RouterHN(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

RouterHN(config-if)#no shutdown

RouterHN(config-if)#clock rate 64000

RouterHN(config-if)#exit

RouterHN(config)#

--------------------------------------------

RouterHN(config)#int f0/0

RouterHN(config-if)#description "Connect to PC1"

RouterHN(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

RouterHN(config-if)#no shutdown

RouterHN(config-if)#exit

RouterHN(config)#

Router NA:

Router(config)#hostname RouterNA

RouterNA(config)#int s0/3/0

RouterNA(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

RouterNA(config-if)#no shutdown

RouterNA(config-if)#exit

RouterNA(config)#

-------------------------------------------------

RouterNA(config)#int s0/3/1

RouterNA(config-if)#description "Connect to Router HCM"

RouterNA(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

RouterNA(config-if)#no shutdown

RouterNA(config-if)#clock rate 64000

RouterNA(config-if)#exit

 RouterNA(config)#

Router HCM: 

Router(config)#hostname RouterHCM

RouterHCM(config)#int s0/3/1

RouterHCM(config-if)#description "Connect to Router NA"

RouterHCM(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

RouterHCM(config-if)#no shutdown

RouterHCM(config-if)#clock rate 64000

RouterHCM(config-if)#exit

RouterHCM(config)#

--------------------------------------------------------------

RouterHCM(config)#int f0/0

RouterHCM(config-if)#description "Connect to PC 2"

RouterHCM(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

RouterHCM(config-if)#no shutdown

RouterHCM(config-if)#exit

RouterHCM(config)#

https://thuthuat.taimienphi.vn/cau-hinh-giao-thuc-dinh-tuyen-ospf-4548n.aspx
Đối giả mạo PC : 

  • PC1: ip address 172.16.1.2 kích hoạt subnetmask: 255.255.255.0 gateway: 172.16.1.1
  • PC2: ip address 10.1.1.2 khóa chặn subnet mask: 255.255.255.0 gateway: 10.1.1.1

Trên đây tối ưu chúng ta mới nhất cùng review lại hoạt động cơ bản download giao thức OSPF trong chương trình CCNA. Đây là một giao thức mạnh đăng ký vay hội tụ nhanh full crack chạy ở đâu nhanh trên ứng dụng mạng có quy mô lớn mật khẩu hay nhất là một giao thức chuẩn hóa ở đâu nhanh chạy chi tiết trên nhiều dòng sản phẩm kiểm tra nhiều hãng khác nhau do đó tối ưu sử dụng nhiều trong thực tế. xóa tài khoản hãy tham khảo Top 5 phần mềm truyền tải dữ liệu qua giao thức FTP để biết thêm chi tiết.


5/5 (10 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next