Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Dat mat khau thu muc file tren Macbook, Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Giả sử bạn lưu trữ quản lý rất nhiều file qua mạng , dữ liệu quan trọng trên Macbook công cụ của mình ở đâu tốt . Tất nhiên nhanh nhất để bảo vệ danh sách các dữ liệu đó bạn quảng cáo có thể mã hóa toàn bộ ổ cứng bằng FileVault kiểm tra . Hoặc lừa đảo ngoài ra bạn giả mạo có thể đặt mật khẩu thư mục ở đâu uy tín , file trên Macbook quảng cáo để bảo vệ giảm giá các file tốt nhất , thư mục này.

Về cơ bản ứng dụng thì bạn giả mạo có thể bảo vệ chia sẻ các file nguyên nhân , dữ liệu trên Macbook ứng dụng của mình bằng FileVault quản lý . Tuy nhiên cách này hơi phức tạp sửa lỗi , sửa lỗi và người dùng mới làm quen kinh nghiệm với Macbook trực tuyến có thể không thực hiện hay nhất được ở đâu tốt . Thay vào đó bạn tài khoản có thể đặt mật khẩu thư mục cập nhật , file trên Macbook.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Trong bài viết này Chúng tôi nhanh nhất sẽ hướng dẫn bạn cách đặt mật khẩu thư mục nạp tiền , file trên Macbook.

Đặt mật khẩu thư mục ở đâu uy tín , file trên Macbook

Đặt mật khẩu bảo vệ tài liệu iWork trên Macbook

iWork là bộ phần mềm văn phòng quảng cáo của Apple dành cho Mackbook ở đâu nhanh . mới nhất Nếu quảng cáo các file Page tổng hợp , Keynote an toàn hoặc Number kích hoạt của bạn chứa hướng dẫn các thông tin nhạy cảm tổng hợp , bạn tính năng có thể đặt mật khẩu lừa đảo để bảo vệ lừa đảo các file này.

Mở file link down mà bạn muốn đặt mật khẩu bảo vệ tăng tốc , truy cập File =>Set Password nguyên nhân . Nhập một mật khẩu thanh toán mà bạn muốn đặt vào khung Password ở đâu uy tín , mẹo vặt sau đó nhập lại vào khung Verify mới nhất để xác nhận như thế nào . tính năng Nếu muốn tăng tốc , nhập một gợi ý vào khung Password Hint lừa đảo để nhớ mật khẩu qua app mà bạn đặt bản quyền , lừa đảo sau đó click chọn Set Password.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Trong khóa chặn những lần hỗ trợ tiếp theo khi mở tài liệu bạn tăng tốc sẽ địa chỉ được yêu cầu nhập mật khẩu.

Đặt mật khẩu bảo vệ file PDF trong Preview trên Macbook

Preview vốn là ứng dụng xem file PDF qua app và hình ảnh tải về được tích hợp sẵn trên Mac an toàn . Tuy nhiên ngoài sử dụng Preview làm trình xem file PDF tự động , bạn sử dụng có thể sử dụng ứng dụng link down để lưu hình ảnh dưới dạng file PDF ở đâu nhanh , ký qua web các tài liệu PDF trực tuyến , gộp nhiều file PDF bản quyền và tạo chú thích dữ liệu , đánh dấu giảm giá và thêm ghi chú vào file PDF tính năng . hỗ trợ Ngoài ra bạn còn tổng hợp có thể sử dụng Preview tốc độ để đặt mật khẩu bảo vệ file PDF.

Mở file PDF lấy liền mà bạn muốn bảo vệ bằng mật khẩu trong Preview cài đặt . Mở menu File link down , ở đâu nhanh sau đó nhấn mật khẩu và giữ phím Option tự động . Tùy chọn Save As chia sẻ sẽ có sẵn trên menu Duplicate đăng ký vay . Click chọn Save As.

tất toán Trên hộp thoại Save mẹo vặt , đánh tích chọn hộp Encrypt nằm ở góc dưới cùng cửa sổ tải về . Nhập mật khẩu vào khung Password giả mạo và khung Verify ở đâu uy tín , kiểm tra sau đó click chọn Save.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Trong công cụ những lần qua web tiếp theo khi mở tài liệu bạn cài đặt sẽ kích hoạt được yêu cầu nhập mật khẩu hỗ trợ . Nhiệm vụ như thế nào của bạn là nhập mật khẩu lừa đảo mà bạn vừa đặt.

Để xóa mật khẩu bảo vệ file PDF qua app , chỉ cần mở file giá rẻ , nhập mật khẩu khi giảm giá được yêu cầu tốc độ . Sau đó nhấn trực tuyến và giữ phím Option trên điện thoại để truy cập tùy chọn Save As trên menu File an toàn , giả mạo sau đó bỏ chọn tùy chọn Encrypt trên hộp thoại Save As quảng cáo . Lưu file này bằng tên mới trực tuyến , tự động và xóa lấy liền các file cũ mật khẩu được bảo vệ bằng mật khẩu.

Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng cho file PDF vô hiệu hóa , không áp dụng cho hướng dẫn các file ảnh quảng cáo . Tùy chọn Encrypt không có sẵn trên hộp thoại Save khi lưu ảnh.

Đặt mật khẩu bảo vệ file PDF trên Macbook bằng tùy chọn Save as PDF

chi tiết Ngoài ra bạn tải về có thể đặt mật khẩu bảo vệ file PDF trong ở đâu nhanh các ứng dụng bằng cách sử dụng tùy chọn Save as PDF trên hộp thoại Print tải về . Có thể áp dụng cách này giảm giá với dữ liệu các file văn bản nạp tiền hoặc giả mạo các file tài liệu khác chia sẻ , qua mạng nếu tùy chọn Save as PDF có sẵn trong ứng dụng.

Mở file PDF địa chỉ hoặc file link down , tài liệu giả mạo mà bạn muốn đặt mật khẩu bảo vệ ứng dụng , truy cập File =>Print khóa chặn . Chọn Save as PDF từ menu PDF nằm ở góc dưới cùng hộp thoại Print mẹo vặt . Sau đó click chọn Security Options trên hộp thoại Save chia sẻ . Đánh tích chọn hộp Require password to open document.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Nhập một mật khẩu nạp tiền mà bạn muốn sử dụng vào khung Password download , hỗ trợ sau đó nhập lại vào khung Verify địa chỉ để xác nhận rồi click chọn OK.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Để xóa mật khẩu tối ưu đã đặt trên file PDF kích hoạt , chỉ cần mở file PDF trên Preview mật khẩu và xóa mật khẩu địa chỉ mà bạn mới nhất đã đặt là xong.

Đặt mật khẩu bảo vệ file Word trên Macbook

Để đặt mật khẩu bảo vệ file Word hướng dẫn , bạn thực hiện theo ở đâu uy tín các bước cập nhật dưới đây:

Mở file Word tải về mà bạn muốn đặt mật khẩu nguyên nhân , cài đặt sau đó click chọn tab Review giảm giá , rồi click chọn Protect Document.

mật khẩu Trên hộp thoại Password Protect giả mạo , nhập một mật khẩu quản lý mà bạn muốn đặt vào khung Password nằm dưới mục Set a password to open this document. kỹ thuật Ngoài ra bạn dịch vụ có thể nhập mật khẩu yêu cầu sửa đổi tài liệu vào khung Password nằm dưới mục Set a password to modify this document full crack , nhanh nhất và chọn kỹ thuật các tài liệu khác tải về để bảo vệ nằm trong mục Protection.

Cuối cùng đánh tích chọn Remove personal information from this file on save.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Để xóa mật khẩu bảo vệ một tài liệu nào đó quản lý , chỉ cần mở tài liệu đó tài khoản , truy cập Review =>Protect Document tất toán . Xóa mật khẩu tốt nhất mà bạn sử dụng đã đặt trên hộp thoại Password Protect rồi click chọn OK.

Đặt mật khẩu bảo vệ file PowerPoint trên Macbook

Thao tác đặt mật khẩu bảo vệ file Microsoft PowerPoint khó hơn một chút so như thế nào với đặt mật khẩu bảo vệ file Word.

phải làm sao Trên menu bar giả mạo , truy cập File =>Passwords. Tại mục Password to open cập nhật , đánh tích chọn Encrypt this presentation and require a password to open giả mạo . đăng ký vay Trên hộp thoại Set a password for this presentation trên điện thoại , nhập một mật khẩu vào khung New password sửa lỗi và nhập lại vào khung Verify tốt nhất để xác nhận nạp tiền , xóa tài khoản sau đó click chọn Set Password rồi click chọn OK.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Để xóa mật khẩu nhanh nhất mà bạn hướng dẫn đã đặt cài đặt , mở file PowerPoint lên lừa đảo , chi tiết sau đó truy cập File =>Passwords hỗ trợ , đăng ký vay và bỏ tích hộp Encrypt this presentation and require a password to open.

Đặt mật khẩu bảo vệ file Excel trên Macbook

Cách đặt mật khẩu bảo vệ file Excel lấy liền cũng tương tự như đặt mật khẩu file PowerPoint trên Macbook công cụ , chỉ khác nhau hộp thoại.

quảng cáo Trên menu bar link down , truy cập File =>Passwords dịch vụ . đăng ký vay Trên hộp thoại File Password tất toán , nhập một mật khẩu vào khung Password to open kinh nghiệm . kích hoạt Ngoài ra tính năng nếu muốn phải làm sao , bạn thanh toán có thể nhập một mật khẩu vào khung Password to modify kiểm tra để ngăn người dùng khác không thể sửa đổi bảng tính sử dụng . Sau đó click chọn OK.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Để xóa mật khẩu bảo vệ bảng tính Excel cập nhật , mở bảng tính đó lên trên điện thoại , tất toán sau đó truy cập File =>Password tốc độ , giá rẻ và xóa mật khẩu trong hộp thoại File Passwords.

Đặt mật khẩu thư mục trên Macbook sử dụng Disk Utility

Disk Utility là ứng dụng quản lý ổ cứng miễn phí kỹ thuật được tích hợp sẵn trong Mac hướng dẫn . Người dùng an toàn có thể sử dụng Disk Utility qua app để xóa thanh toán , định dạng (format) bản quyền , sửa chữa full crack và tạo phân vùng ổ cứng trên mac tải về . tính năng Ngoài ra còn xóa tài khoản có thể sử dụng Disk Utility kinh nghiệm để tạo bản sao bất kỳ ổ cứng nào trên máy tính công cụ , hỗ trợ hoặc thậm chí là tạo ISO disc image tương thích cài đặt với Windows.

Tuy nhiên Disk Utility còn có một tính năng khác sửa lỗi chi tiết rất ít người dùng biết đến tài khoản , đó là tạo một disk image mã hóa xóa tài khoản hoặc một file có chứa toàn bộ nội dung trên điện thoại của ổ cứng ở đâu uy tín hoặc kỹ thuật các thiết bị lưu trữ ngoài như ổ USB hướng dẫn , CD sửa lỗi hoặc DVD.

Tạo một thư mục giá rẻ và chuyển hết tất toán tất cả ở đâu uy tín các file khóa chặn mà bạn muốn bảo vệ bằng mật khẩu kỹ thuật , hỗ trợ sau đó sử dụng Disk Utility hỗ trợ để tạo disk image mã hóa tính năng của thư mục hay nhất . Mở Disk Utility sử dụng và truy cập File =>New Image =>Image from Folder quản lý . Chọn thư mục ở đâu uy tín mà bạn muốn mã hóa rồi click chọn Choose.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Đặt một tên cho disk image trong hộp thoại Save As nạp tiền , ở đâu tốt sau đó chọn Where link down để lưu trữ file DMG.

Chọn Encryption type (128-bit kích hoạt hoặc 256-bit AES) tính năng . nhanh nhất Trên hộp thoại hiển thị trên màn hình download , nhập mật khẩu vào khung Password, sử dụng sau đó nhập lại mật khẩu vào khung Verify tải về để xác nhận rồi click chọn Choose.

Từ menu Image Format ứng dụng , chọn read/write ở đâu nhanh , quảng cáo sau đó click chọn Save.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

qua web Trên màn hình quảng cáo sẽ hiển thị thanh tiến trình kinh nghiệm và thông báo đăng ký vay quá trình thành công như thế nào . Click chọn Done.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Để truy cập dữ liệu các file mẹo vặt mà bạn tăng tốc đã thêm vào disk image hay nhất , kích đúp chuột vào file DMG xóa tài khoản và nhập mật khẩu khi tất toán được yêu cầu rồi click chọn OK.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Disk Utility khóa chặn sẽ thêm disk image trên màn hình desktop ở đâu uy tín của bạn lấy liền . Kích đúp chuột vào biểu tượng disk image qua web để truy cập mẹo vặt các file bên trong đó.

Sau khi sử dụng xong tính năng , nhớ eject disk image giá rẻ , xóa tài khoản các file vô hiệu hóa của bạn giá rẻ sẽ nhanh nhất được bảo vệ bằng mật khẩu giá rẻ . Để làm download được điều này kinh nghiệm , kích chuột phải vào biểu tượng disk image trên màn hình desktop lừa đảo , chọn Eject “Name of Disk Image”.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

kỹ thuật Ngoài ra giải pháp lý tưởng là xóa tự động các file gốc đi sau khi nguyên nhân đã thêm công cụ các file này vào disk image mã hóa mẹo vặt . Sử dụng công cụ Eraser tất toán để xóa sửa lỗi các file an toàn.

Đặt mật khẩu bảo vệ file nạp tiền , thư mục bằng Terminal

Ngoài tổng hợp những cách trên bạn bản quyền có thể sử dụng lệnh ZIP trong Terminal đăng ký vay để nén qua web và đặt mật khẩu bảo vệ giá rẻ các file địa chỉ và thư mục trên Macbook.

Mở Terminal trong thư mục Applications/Utilities/Terminal nơi nào . Đầu tiên là thay đổi thư mục có chứa nguyên nhân các file như thế nào mà bạn muốn bảo vệ bằng mật khẩu an toàn . Giả sử qua web các file nằm trên màn hình Desktop kích hoạt , bạn nhập lệnh tự động dưới đây vào cửa sổ Terminal:

cd Desktop

kỹ thuật Nếu phải làm sao các file kích hoạt của bạn nằm ở vị trí khác kỹ thuật , chỉ cần thay thế Desktop bằng đường dẫn đến file tốc độ của bạn tất toán hoặc chuyển file ra màn hình Desktop.

Tiếp theo nhập lệnh tính năng dưới đây vào xóa tài khoản , trong đó thay thế “Sample.zip” bằng tên như thế nào mà bạn muốn đặt cho file ZIP mới nhất , trên điện thoại và thay thế “Sample.mp4” bằng tên file khóa chặn mà bạn muốn đặt mật khẩu bảo vệ.

zip -e Sample.zip Sample.mp4

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

kỹ thuật Nếu muốn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục download , lệnh tăng tốc sẽ hơi khác một chút kích hoạt . Giả sử trên màn hình desktop an toàn , bạn có một thư mục là FilesToProtect quảng cáo , dịch vụ và bạn muốn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục nạp tiền . tất toán Trên cửa sổ Terminal cài đặt , nhập lệnh nhanh nhất dưới đây vào:

zip -e ProtectedFiles.zip FilesToProtect/*

Ký tự “/*” theo sau tên thư mục qua app để cho biết nén link down tất cả hướng dẫn các file trong thư mục đó giá rẻ . tài khoản Nếu thư mục có chứa download các thư mục con phải làm sao mà bạn muốn thêm vào file ZIP tải về , trong lệnh trên chỉ cần thay đổi “-e” to “-er hỗ trợ , trong đó “r” là đệ quy bản quyền . Tất cả tốt nhất các thư mục con hay nhất sẽ kích hoạt được quét full crack để thêm vào file ZIP.

Các file gốc miễn phí sẽ kỹ thuật được bảo toàn ở đâu nhanh . Vì vậy giải pháp lý tưởng là xóa sạch lấy liền các file gốc này đi sau khi bạn link down đã thêm quản lý các file vào file ZIP mã hóa mật khẩu . Sử dụng công cụ Eraser công cụ để xóa dịch vụ các file an toàn.

Đặt mật khẩu thư mục giảm giá và mã hóa trên Macbook bằng Encrypto

Encrypto là công cụ miễn phí tạo file mã hóa có chứa hay nhất các file nơi nào và thư mục khác nhau cho Mac tự động và Windows danh sách . Công cụ này qua web được xem là giải pháp an toàn nhanh nhất để gửi kinh nghiệm các file sử dụng , thư mục cho người dùng khác quản lý , tuy nhiên bạn công cụ có thể sử dụng công cụ này qua app để đặt mật khẩu thư mục bảo vệ thanh toán các file qua app và lưu trữ giá rẻ các file mã hóa trên ổ cứng máy tính tốc độ của mình danh sách và sao lưu qua web các file dữ liệu đã mã hóa vào ổ cứng ngoài.

Tải Encrypto về Macbook qua app và cài đặt ở đâu uy tín . tất toán Khi bạn mở Encrypto qua mạng , trên màn hình công cụ sẽ hiển thị một cửa sổ dịch vụ . Kéo giá rẻ các file dịch vụ và thư mục mới nhất mà bạn muốn bảo vệ vào cửa sổ này mới nhất . kiểm tra Nếu muốn bạn nguyên nhân có thể bảo vệ khóa chặn các file công cụ và thư mục trong cùng một file mã hóa (.CRYPTO) ở đâu tốt , tính năng nhưng phải thêm nơi nào các file qua web và thư mục này cùng một lúc giá rẻ . Cấu trúc khóa chặn các thư mục gốc không tốc độ được bảo toàn.

Nhập một mật khẩu vào cho file mã hóa tối ưu và gợi ý vào mục Hint (optional) link down . Gợi ý này phải làm sao sẽ hữu ích tính năng nếu bạn đang chia sẻ file mã hóa chia sẻ với người dùng khác tốc độ . Bạn nơi nào có thể nhập một gợi ý giá rẻ mà chỉ có bạn sửa lỗi và người kia mới biết giảm giá , vô hiệu hóa và không cần phải gửi mật khẩu cho họ ứng dụng . Sau đó click chọn Encrypt quảng cáo để tạo file mã hóa.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Các file trực tuyến và thư mục tối ưu được mã hóa thành file .CRYPTO an toàn . Bạn tải về có thể lưu file mã hóa này vào ổ cứng khóa chặn hoặc chia sẻ file trực tiếp mẹo vặt với người dùng khác đang sử dụng Encrypto bằng cách nhấn nút Share File.

Đặt mật khẩu thư mục, file trên Macbook

Kích đúp chuột vào file .CRYPTO hướng dẫn để giải mã chia sẻ các file giảm giá và lưu giảm giá các file này vào ổ cứng tổng hợp . Sau khi sử dụng xong giảm giá các file link down , chỉ cần sử dụng Encrypto full crack để mã hóa vô hiệu hóa các file một lần nữa hướng dẫn và xóa vô hiệu hóa các file tăng tốc mà bạn phải làm sao đã giải mã.

https://thuthuat.taimienphi.vn/dat-mat-khau-thu-muc-file-tren-macbook-29082n.aspx
full crack Trên đây là một số cách đặt mật khẩu thư mục qua app , file trên Macbook lấy liền . Bạn có đang sử dụng cách nào kiểm tra để bảo vệ phải làm sao các file tổng hợp , thư mục chứa dữ liệu nhạy cảm trên Macbook kỹ thuật của mình full crack ? Chia sẻ ý kiến tất toán của bạn cho Chúng tôi giả mạo nhé!

4.9/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext