Excel - Hàm CHIDIST trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hướng dẫn cách dùng Hàm CHIDIST trong Excel để tính giá trị xác suất đầu bên phải của một phân bố nào đó khi nó bình phương thông qua các ví cụ thể

Hàm CHIDIST thực hiện tính toán về xác suất ở đâu tốt của một phân bố khi phân bố này bình phương khóa chặn . Đây là một hàm thuộc dạng hàm tương thích cho phép xác định tính đúng đắn kích hoạt của giả thuyết ban đầu mới nhất . Với bài hướng dẫn này bạn khóa chặn sẽ biết cách miễn phí để sử dụng hàm CHIDIST trong Excel lừa đảo để thực hiện kỹ thuật quá trình trên.

Hàm CHIDIST trả về giá trị xác suất đầu bên phải nguyên nhân của một phân bố nào đó khi nó bình phương mẹo vặt . Hàm này thực hiện tính toán sửa lỗi với giá trị tham số là số bậc tự do miễn phí và mộ tham số dạng số cần đánh giá phân bố link down của nó qua mạng đã định sẵn ở đâu tốt . Các giả thuyết ở đâu nhanh của bạn sửa lỗi sẽ tăng tốc được đánh giá nhanh chóng khi thực hiện ứng dụng hàm này.

Excel - Hàm CHIDIST trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Tải Excel 2013
* Excel 2010
* Excel 2007
* Office 2003
* Office 2016

Hướng dẫn cách dùng hàm CHIDIST trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: CHIDIST(x,deg_freedom)

Trong đó:

- X : Bắt buộc phải có – Là giá trị đang cần đánh giá phân bố full crack của nó.
- Deg_freedom : Bắt buộc phải có – Là Số bậc tự do.

Excel - Hàm CHIDIST trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Xét Ví dụ

Bạn nhập vào excel tăng tốc các giá trị thực tế giá rẻ của bạn tương ứng tăng tốc với chi tiết các tham số qua web của hàm trong tối ưu các ô excel nguyên nhân . Ở ví dụ này ta tính toán chia sẻ với tổng hợp các giá trị tham số: Giá trị muốn đánh giá phân bố là 15.25 khóa chặn và Bậc tự do là 8 :

Excel - Hàm CHIDIST trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Nhập công thức tính tại ô C8 tổng hợp . Và kết quả tính full crack của hàm nhận trên điện thoại được là 0.054462818 :

Excel - Hàm CHIDIST trong Excel, Ví dụ và cách dùng

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-chidist-trong-excel-2277n.aspx
Vậy là bạn kiểm tra đã biết cách  sử dụng hàm CHIDIST trong Excel rồi đó hướng dẫn . Chú ý khi nhập dữ liệu nạp tiền , chi tiết các tham số trong hàm luôn phải ở dạng số như thế nào , như thế nào ngoài ra số bậc tự do nhanh nhất sẽ qua mạng được hàm tự động chuyển sang dạng số nguyên chia sẻ nếu cần.


4.9/5 (89 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online