Excel - Hàm COUPDAYBS trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hướng dẫn cách dùng Hàm COUPDAYBS trong Excel thông qua các ví dụ minh họa dưới đây để tính số ngày từ đầu kỳ đến ngày kết toán

Hàm COUPDAYBS trong Excel là một trong mới nhất những hàm tài chính kích hoạt được sử dụng nhiều qua mạng để tính số ngày tính lãi suất từ đầu kỳ đến ngày kết toán quản lý . Để hiểu rõ hơn về cú pháp trên điện thoại cũng như cách sử dụng hỗ trợ , mời bạn theo dõi bài viết qua mạng dưới đây.

Hàm COUPDAYBS trong Excel là hàm trả về số ngày từ khi bắt đầu kỳ phiếu lãi cho đến ngày kết toán như thế nào của nó qua app . Bạn trực tuyến có thể sử dụng hàm COUPDAYBS trên công cụ các phiên bản Office 2013 tính năng , Office 2010 kỹ thuật , Office 2007 tối ưu và Office 2003.

Excel - Hàm COUPDAYBS trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hướng dẫn cách dùng hàm COUPDAYBS trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: COUPDAYBS(settlement hỗ trợ , maturity tăng tốc , frequency danh sách , [basis])

Trong đó:

- Settlement: Ngày kết toán chứng khoán (Là ngày chứng khoán kích hoạt được bán cho người mua sau khi phát hành)
- Maturity: Ngày đáo hạn chi tiết của chứng khoán (Là ngày chứng khoán hết hạn)
- Frequency: Số lần thanh toán lãi suất hàng năm

+ Frequency = 1: Thanh toán từng năm một
+ Frequency = 2: Thanh toán nửa năm một
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý

- Basis: Cơ sở đếm ngày

+ Basis = 0 nhanh nhất hoặc bỏ qua: US (NASD) 30/360
+ Basis = 1: Thực tế/thực tế
+ Basis = 2: Thực tế/360
+ Basis = 3: Thực tế/365
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360

Excel - Hàm COUPDAYBS trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Xét Ví dụ:

Cho bảng tính dưới kiểm tra , qua mạng các giá trị giả mạo được nhập vào tương ứng giảm giá với trực tuyến các tham số vô hiệu hóa của hàm trong Excel

Excel - Hàm COUPDAYBS trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Tính số ngày từ đầu kỳ phiếu lãi đến ngày kết toán giá rẻ . Nhập công thức tại ô C10=COUPDAYBS(C6,C7,C8,C9) cập nhật . Ta ở đâu nhanh được kết quả như hình dưới.

Excel - Hàm COUPDAYBS trong Excel, Ví dụ và cách dùng

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-coupdaybs-trong-excel-2742n.aspx
nhanh nhất Trên đây chi tiết , chúng tôi kích hoạt đã hướng dẫn hỗ trợ các bạn sử dụng hàm COUPDAYBS trong Excel hỗ trợ để tính số ngày từ khi bắt đầu kỳ phiếu lãi cho đến ngày kết toán tăng tốc của nó dữ liệu . Nhờ đó bạn tốt nhất có thể áp dụng tính toán an toàn với tải về các số liệu thực tế nạp tiền của mình trên bảng tính.


4.9/5 (93 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online