Excel - Hàm COUPNUM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hướng dẫn cách dùng hàm COUPNUM trong Excel để tính số lãi phải trả giữa ngày kết toán và ngày đáo hạn thông qua các ví dụ cụ thể dưới đây

Hàm COUPNUM trong Excel thuộc hàm tài chính dùng miễn phí để tính toán liên quan đến lĩnh vực chứng khoán tất toán . Dưới đây là cú pháp tối ưu cũng như cách dùng tải về của hàm COUPNUM giúp giả mạo các bạn mẹo vặt có thể hiểu rõ hơn về hàm này.

Hàm COUPNUM trong Excel là hàm trả về số phiếu lãi phải trả giữa ngày kết toán kiểm tra và ngày đáo hạn giảm giá của chứng khoán mẹo vặt , tài khoản phải làm sao sẽ tính năng được làm tròn đến phiếu lãi tròn gần nhất lấy liền . Hãy cùng Chúng tôi tìm hiểu hàm này qua nơi nào các Ví dụ kinh nghiệm để giúp việc học Excel qua web của bạn tốt hơn.

Excel - Hàm COUPNUM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hướng dẫn cách dùng hàm COUPNUM trong Excel - Ví dụ minh họa

* Tải  Excel 2013
* Tải  Excel 2010
* Tải  Office 2007
* Tải  Office 2003

Cú pháp: COUPNUM(settlement ở đâu nhanh , maturity full crack , frequency tốt nhất , [basis])

Trong đó:

- Settlement: Ngày kết toán chứng khoán (Là ngày chứng khoán tính năng được bán cho người mua sau khi phát hành)
- Maturity: Ngày đáo hạn ở đâu nhanh của chứng khoán (Là ngày chứng khoán hết hạn)
- Frequency: Số lần thanh toán lãi suất hàng năm

+ Frequency = 1: Thanh toán từng năm một
+ Frequency = 2: Thanh toán nửa năm một
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý

- Basis: Cơ sở đếm ngày

+ Basis = 0 phải làm sao hoặc bỏ qua: US (NASD) 30/360
+ Basis = 1: Thực tế/thực tế
+ Basis = 2: Thực tế/360
+ Basis = 3: Thực tế/365
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360

Xét Ví dụ:

Cho bảng tính dưới chia sẻ , lừa đảo các giá trị nguyên nhân được nhập vào tương ứng kỹ thuật với tốc độ các tham số công cụ của hàm trong Excel

Excel - Hàm COUPNUM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Số nguyên nhân các khoản thanh toán phiếu lãi cho chứng khoán dựa vào bảng dữ liệu trên an toàn . Nhập công thức tại ô C10=COUPNUM(C6,C7,C8,C9). Ta có kết quả như hình dưới

Excel - Hàm COUPNUM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-coupnum-trong-excel-2772n.aspx
link down Trên đây download , chúng tôi đăng ký vay đã hướng dẫn kích hoạt các bạn cách sử dụng hàm COUPNUM trong Excel thông qua mới nhất các ví dụ minh họa cụ thể kiểm tra , hàm COUPNUM giúp bạn tính số kỹ thuật các khoản thanh toán phiếu lãi ứng dụng . Ngoài ra giả mạo , khóa chặn các bạn qua app có thể tham khảo hàm GAMMADIST - Hàm trả về phân bố gamma download mà Chúng tôi qua web đã giới thiệu


4.9/5 (89 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online