Excel - Hàm FDIST, hàm trả về phân bố xác suất, Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách dùng Hàm FDIST trong Excel, Hàm trả về phân bố xác suất thông qua các ví dụ minh họa dưới đây

Phân bố xác suất F là một trong qua app những phân bố quan trọng trong xác suất thống kê an toàn , Phân bố này link down được dùng cho khóa chặn quá trình tính toán mức đa dạng sử dụng của giá rẻ các tập dữ liệu dữ liệu . Với bài hướng dẫn này bạn nhanh nhất sẽ biết cách nhanh nhất để sử dụng hàm FDIST trong Excel kiểm tra phục vụ tính toán nhanh cho bài toán trên.

Hàm FDIST lấy liền sẽ trả về phân bố xác suất (mức đa dạng) F (bên phải) cho hai tập dữ liệu kiểm tra . Chúng ta sử dụng hàm này thường là để xác định hai tập dữ liệu có mức đa dạng khác nhau hay không ở đâu uy tín . Các tham số sử dụng trong hàm này là giá trị mới nhất để đánh giá hàm cài đặt hướng dẫn các bậc tự do ở tử số hay nhất và mẫu số.

Excel - Hàm FDIST, hàm trả về phân bố xác suất, Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách dùng Hàm FDIST trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: FDIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

Trong đó:

- X : Bắt buộc phải có – Là giá trị để đánh giá hàm.
- Deg_freedom1 : Bắt buộc phải có – Là bậc tự do ở tử số.
- Deg_freedom2 : Bắt buộc phải có – Là bậc tự do ở mẫu số.

Excel - Hàm FDIST, hàm trả về phân bố xác suất, Ví dụ minh họa

Xét ví dụ

Cho bảng tính nạp tiền với qua mạng các giá trị thực tế tương ứng cài đặt với giá rẻ các tham số kiểm tra của hàm FDIST danh sách . Ở ví dụ này ta tính toán quản lý với giá trị sử dụng để đánh giá hàm là 25 hướng dẫn , bậc tự do ở tử số là 4 giả mạo và bậc tự do ở mẫu số là 3:

Excel - Hàm FDIST, hàm trả về phân bố xác suất, Ví dụ minh họa

Nhập công thức tính phân bố xác suất tại ô C9 trực tuyến . Và kết quả tính hỗ trợ của hàm nhận mới nhất được là 0.012209822:

Excel - Hàm FDIST, hàm trả về phân bố xác suất, Ví dụ minh họa

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-fdist-trong-excel-2246n.aspx
Vậy là bạn quảng cáo đã biết cách sử dụng hàm FDIST trong Excel rồi đó danh sách . mẹo vặt Khi tính toán tổng hợp với hàm này xóa tài khoản , giá trị x phải là dạng số dương lừa đảo hỗ trợ các giá trị về bậc tự do quản lý nếu không phải là số nguyên tăng tốc thì nó download sẽ tự động kinh nghiệm được chuyển thành số nguyên giả mạo để thực hiện tính toán cài đặt các kết quả trực tuyến . Bạn chia sẻ có thể áp dụng hàm FDIST trong Excel trên trên điện thoại các phiên bản Office 2003 cập nhật , Office 2007 download , Office 2010 nơi nào và Office 2013


4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online