Excel - Hàm TTEST, Hàm tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student

Hướng cách dùng Hàm TTEST trong Excel, Hàm tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student thông qua các ví dụ minh họa cụ thể

Hàm TTEST là hàm cập nhật được Excel hỗ trợ tính giá trị xác suất gắn kiểm tra với kiểm tra t Student từ sử dụng các tập dữ liệu cho trước mẹo vặt an toàn các điều kiện xác định về số phần dư link down của phân bố mới nhất và kiểu phép thử t-Test cần thực hiện kiểm tra . Với giảm giá các đối số biết trước bạn ứng dụng sẽ nhanh chóng tính toán cài đặt được dữ liệu cần thiết sau khi sử dụng hàm TTEST này.

Ứng dụng mật khẩu của xác suất thống kê ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thực tế giá rẻ . Có ở đâu uy tín những bài toán yêu cầu bạn phải tính giá trị xác suất gắn trên điện thoại với kiểm tra t Student phải làm sao . Và bài viết này Chúng tôi sử dụng sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm TTEST trong Excel ứng dụng để thực hiện yêu cầu trên.

Excel - Hàm TTEST, Hàm tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student

Hướng dẫn dùng hàm TTEST trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: TTEST(array1,array2,tails,type)

Excel - Hàm TTEST, Hàm tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student

Excel - Hàm TTEST, Hàm tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student

Xét Ví dụ bên dưới

Cho bảng dữ liệu cập nhật với mới nhất các giá trị tương ứng ở đâu nhanh với chia sẻ các tham số tăng tốc của hàm TTEST.

Excel - Hàm TTEST, Hàm tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student

Bạn nhập công thức giả mạo của hàm TTEST qua mạng để tính giá trị xác suất gắn quản lý với phép thử t Student thanh toán . Kết quả như hình dưới.

Excel - Hàm TTEST, Hàm tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-ttest-trong-excel-2120n.aspx
Vậy là bạn tốc độ đã biết cách sử dụng hàm TTEST trong Excel rồi đó giá rẻ . ở đâu nhanh Khi nhập vào hàm chi tiết các giá trị trên điện thoại của tham số bạn cần chú ý điền đúng thứ tự nguyên nhân các tham số kích hoạt . Tốt nhất là điền giá trị tham số ban đầu trong excel theo đúng thứ tự tham số trong hàm ngay từ đầu tốc độ để tránh sai sót.


4.8/5 (88 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online