Hàm lượng giác và toán học trong Excel

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn Tổng hợp các hàm lượng giác và toán học trong Excel giúp bạn bao quát được các hàm tính toán

Excel là một ứng dụng chuyên nghiệp dành cho việc thực hiện ở đâu tốt các bảng tính cho an toàn các số liệu thực tế ở đâu tốt . Để thực hiện tính toán dữ liệu , trong excel hỗ trợ chia sẻ rất nhiều hàm khác nhau mật khẩu . Trong bài viết này là tổng hợp tốc độ các hàm lượng giác xóa tài khoản và toán học trong excel chia sẻ mà bạn cần biết.

Excel thanh toán hiện nay mới nhất đã trở thành một phần không thể thiếu qua mạng của người dùng qua app , hỗ trợ đặc biệt là dịch vụ những người làm việc văn phòng nơi nào . Việc tính toán full crack , lập bảng số liệu .. an toàn . đều thực hiện trên công cụ Excel mới nhất . Excel cập nhật được tích hợp link down rất nhiều trực tuyến các hàm toán học giá rẻ , phải kể tới vô hiệu hóa các hàm tính toán trong excel 2013 cập nhật , hàm lượng giác tối ưu và toán học ...

Hàm lượng giác và toán học trong Excel

Hàm lượng giác quản lý và toán học giúp bạn lập bảng tính hay nhất để thực hiện mới nhất các phép toán cơ bản trong đại số xóa tài khoản và giải tích miễn phí . Các bạn học sinh hay sinh viên mới nhất có thể ứng dụng mật khẩu các hàm này miễn phí để tính toán kết quả nhanh kinh nghiệm và kiểm tra cho kết quả tính trên giấy tốc độ của mình.

Tổng hợp tải về các hàm lượng giác địa chỉ và toán học trong Excel

Tải excel mới nhất tại đây: Download Excel 2013

Hàm Lượng Giác

1 tải về . Hàm SIN

- Cú pháp tự động của hàm : SIN(number)
- Trong đó: number là giá trị dịch vụ của biến trong hàm.
- Tính sin hướng dẫn của 1 góc lượng giác.

2 kinh nghiệm . Hàm COS

- Cú pháp tổng hợp của hàm : COS(number)
- Trong đó: number là giá trị sử dụng của biến trong hàm.
- Tính cos ứng dụng của 1 góc lượng giác

3 full crack . Hàm TAN

- Cú pháp sửa lỗi của hàm : TAN(number)
- Trong đó: number là giá trị cập nhật của biến trong hàm.
- Tính tan qua web của 1 góc lượng giác

4 tối ưu . Hàm ASIN

- Cú pháp qua web của hàm : ASIN(number)
- Trong đó: number là giá trị dữ liệu của biến trong hàm.
- Tính asin tổng hợp của 1 góc lượng giác

5 qua app . Hàm ACOS

- Cú pháp chia sẻ của hàm : ACOS(number)
- Trong đó: number là giá trị công cụ của biến trong hàm.
- Tính acos mới nhất của 1 góc lượng giác

6 download . Hàm ATAN

- Cú pháp tính năng của hàm : ATAN(number)
- Trong đó: number là giá trị sửa lỗi của biến trong hàm.
- Tính atang kích hoạt của 1 góc lượng giác

Hàm Toán Học

1 full crack . Hàm ABS

- Cú pháp như thế nào của hàm : ABS(number)
- Trong đó: number là giá trị danh sách của biến trong hàm.
- Trả về giá trị quảng cáo tuyệt đối cho tham số

Ví dụ: Sử dụng hàm ABS qua web để tính giá trị ứng dụng tuyệt đối trong bảng sau.
Nhập công thức tại ô E5, ta mật khẩu được kết quả trực tuyến và sao chép xuống như thế nào các hàng phía dưới.

Hàm lượng giác và toán học trong Excel

2 hỗ trợ . Hàm SQRT

- Cú pháp cập nhật của hàm : ABS(number)
- Trong đó: number là giá trị hướng dẫn của biến trong hàm.
- Tính căn bậc hai nạp tiền của 1 số

3 tất toán . Hàm POWER

- Cú pháp kiểm tra của hàm : ABS(number mới nhất , power)
- Trong đó: number là số cơ sở (số thực); Power là số mũ mới nhất của hàm.
- Tính hàm lũy thừa (x mũ y ứng dụng , mật khẩu với x là tham số đầu tiên còn y là tham số thứ hai)

Ví dụ: Yêu cầu tính lũy thừa cơ số Power danh sách của số Number mẹo vặt . Áp dụng hàm Power giả mạo . Ta có công thức cho ô giá trị C6 là: =POWER (A6 trực tuyến , B6). Kết quả thu ở đâu nhanh được tốt nhất sẽ là:

Hàm lượng giác và toán học trong Excel

Sao chép công thức cho full crack các ô còn lại giá rẻ . Ta quản lý được kết quả cuối cùng:

Hàm lượng giác và toán học trong Excel

4 quảng cáo . Hàm SUM

- Cú pháp chi tiết của hàm : SUM(number1 tăng tốc , number2,…)
- Trong đó: number1 tổng hợp , number2 qua web , … là giá trị cập nhật của lừa đảo các biến trong hàm.
- Tính tổng giá trị bản quyền của tăng tốc các ô xác định trong excel

5 đăng ký vay . Hàm ROUND

- Cú pháp quảng cáo của hàm : ROUND(number dịch vụ , num_digits)
- Trong đó: number là số bạn muốn làm tròn; num_digits  là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.
- Làm tròn 1 số thập phân đến n chữ số sau dấu phẩy ( n là tham số thứ 2 trong hàm)

Ví dụ: Sử dụng hàm ROUND làm tròn cột điểm trung bình cho danh sách sinh viên dưới:

Hàm lượng giác và toán học trong Excel

6 cài đặt . Hàm PI

- Cú pháp ứng dụng của hàm : PI()
- Hàm trả về giá trị bản quyền của số PI (3.1415…):

dữ liệu Bên trong dấu ngoặc bạn giảm giá để trống nhanh nhất thì giống như bạn kinh nghiệm để giá trị 1 trên điện thoại , tức là trả về giá trị số PI mật khẩu . Còn bạn cho vào số n trong ngoặc chi tiết thì tức là trả về giá trị là PI*n.

7 kiểm tra . Hàm EXP

- Cú pháp kích hoạt của hàm : EXP(number)
- Trong đó: number là số mũ áp dụng cho cơ số e.
- Trả về lũy thừa của số e với một số mũ nào đó

8 lấy liền . Hàm QUOTIENT

- Cú pháp tăng tốc của hàm : QUOTIENT(numerator mẹo vặt , denominator)
- Trong đó: numerator là số bị chia tăng tốc . Denominator là số chia.
- Trả về phần nguyên kích hoạt của phép chia 2 số:

9 ứng dụng . Hàm MOD

- Cú pháp hỗ trợ của hàm : MOD(number cập nhật , divisor)
- Trong đó: number là số mà bạn muốn tìm số dư; divisor là Số mà bạn muốn chia số cho nó.
- Trả về phần dư lừa đảo của phép chia 2 số

10 trên điện thoại . Hàm LOG

- Cú pháp an toàn của hàm : LOG(number download , [base])
- Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít của nó; base là Cơ số của lô-ga-rit (Nếu cơ số được bỏ qua tải về , thì nó được giả định là 10).
- Trả về lô-ga-rit của một số tới một cơ số do bạn chỉ định

11 tổng hợp . Hàm LOG10

- Cú pháp dữ liệu của hàm : LOG10(number)
- Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít cơ số 10 của nó.
- Tính logarit cơ số 10 xóa tài khoản của 1 số

12 tăng tốc . Hàm LN

- Cú pháp phải làm sao của hàm : LN(number)
- Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít tự nhiên của nó.
- Trả về lô-ga-rit tự nhiên ở đâu nhanh của một số giảm giá . Lô-ga-rít tự nhiên dựa vào hằng số e (2,71828182845904).

13 download . Hàm LCM

- Cú pháp link down của hàm : LCM(number1 tính năng , [number2] hướng dẫn , ...)
- Trong đó: Number1 là bắt buộc quản lý , các số tiếp theo là tùy chọn từ 1 tới 255 giá trị mà bạn muốn tìm bội số chung nhỏ nhất của chúng tất toán . Nếu giá trị không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
- Trả về bội số chung nhỏ nhất của các số nguyên.

14 giá rẻ . Hàm FACT

- Cú pháp khóa chặn của hàm : FACT(number)
- Trong đó: number là số không âm mà bạn muốn tìm giai thừa của nó trên điện thoại . Nếu number không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
- Tính giai thừa kỹ thuật của 1 số

15 tài khoản . Hàm INT

- Cú pháp hay nhất của hàm : INT(number)
- Trong đó: number là số thực mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên.
- Làm tròn xuống đến giá trị số nguyên gần nhất:

16 lấy liền . Hàm EVEN

- Cú pháp sử dụng của hàm : EVEN(number)
- Trong đó: number là giá trị cần làm tròn.
- Làm tròn bản quyền lên đến giá trị số nguyên chẵn gần nhất

https://thuthuat.taimienphi.vn/tong-hop-cac-ham-luong-giac-va-toan-hoc-trong-excel-2341n.aspx
Vậy là bạn an toàn đã biết ở đâu nhanh các hàm lượng giác tối ưu và toán học trong excel phổ biến nhất rồi đó hay nhất . Đây là tốt nhất những hàm phổ biến nhất trong tính toán về đại số thanh toán và giải tích nguyên nhân . Hãy ứng dụng lập bản tính như thế nào với tốc độ các hàm này lấy liền để có kết quả tính toán nhanh chóng tải về và chính xác nhất


4.9/5 (90 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online