Phím tắt Corel, sử dụng CorelDRAW nhanh hơn

Phím tắt Corel, phím nóng Corel, hotkey Corel, Sử dụng thành thạo các phím tắt Corel sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn cho mỗi bản thiết kế trên máy tính mình.

Sử dụng thành thạo nơi nào các phím tắt Corel sửa lỗi sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn hỗ trợ và hiệu quả hơn cho mỗi bản thiết kế trên máy tính mình link down . Bài viết hay nhất sau đây tốc độ sẽ tổng hợp vô hiệu hóa các phím tắt CorelDRAW hữu ích trên điện thoại .

Mặc qua web dù phần mềm CorelDraw không tài khoản được nhiều người sử dụng như Illustrator hay nhận kiểm tra được sự hỗ trợ từ Photoshop mẹo vặt nhưng qua mạng với bộ phần mềm tính năng của mình CorelDraw chứng tỏ mình là phần mềm thiết kế linh động giả mạo , dễ sử dụng nhất so hay nhất với Photoshop cài đặt và nhiều phần mềm khác ở đâu nhanh . Tất nhiên việc linh động này phụ thuộc phải làm sao rất nhiều váo qua mạng các phím tắt Corel kinh nghiệm , ở đâu tốt nếu so sánh nạp tiền với giảm giá các phím tắt Illustrator ở đâu uy tín thì Corel luôn sửa lỗi được đánh giá cao hơn tốc độ . Và như thế nào nếu nhưu bạn giảm giá đã từng thông thạo một bộ phím tắt nào đó như phím tắt Illustrator như thế nào thì việc sử dụng phím tắt Corel xóa tài khoản sẽ không làm khó bạn.

Phím tắt Corel, sử dụng CorelDRAW nhanh hơn

mẹo vặt Ngoài ra việc đầu tiên khi học thiết kế chính là phải nắm bắt bản quyền các phím tắt ở đâu uy tín của một phần mềm tốt nhất , hướng dẫn và ngay chi tiết bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các phím tắt CorelDraw như thế nào tốt nhất nhé.

Phím tắt Corel giá rẻ , sử dụng ứng dụng các phím tắt cơ bản trong CorelDraw.

Tổ hợp phím Ctrl+F2: Mở cửa sổ xem
Tổ hợp phím Ctrl+F5: Mở cửa sổ kiểu văn bản ứng dụng và đồ thị (Graphic kỹ thuật và text)
Tổ hợp phím Ctrl+F7: Mở cửa sổ gán hình
Tổ hợp phím Ctrl+F8: Biến văn bản nghệ thuật thành văn bản đoạn
Tổ hợp phím Ctrl+F9: Mở cửa sổ tạo viền
Tổ hợp phím Ctrl+F11: Mở cửa sổ ký hiệu
Tổ hợp phím Ctrl+F12: Mở kiển tra chính tả
Tổ hợp phím Ctrl+PgDn: Đặt đối tượng xuống 1 lớp
Tổ hợp phím Ctrl+PgUp: Đặt đối tượng chọn lên một lớp
Tổ hợp phím Ctrl+Delete: Xóa từ bên phải văn bản

Tổ hợp phím Ctrl+NUMPAD2: Giảm cở chữ xuống co trước đó
Tổ hợp phím Ctrl+NUMPAD8: Tăng cở chữ lên co kế tiếp
Tổ hợp phím Ctrl+NUMPAD6: Tăng giảm gấp đôi phông
Tổ hợp phím Ctrl+NUMPAD4: Chỉnh sửa font chữ
Tổ hợp phím Ctrl+Insert: Sao chép chọn lọc trực tuyến và đặt lại trên trang
Tổ hợp phím Ctrl+Shift+A: Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng cài đặt được chọn
Tổ hợp phím Ctrl+Shift+D: tổng hợp Thêm cài đặt hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản
Tổ hợp phím Ctrl+Shift+Q: Biến đổi đường khung thành đối tượng
Tổ hợp phím Ctrl+Shift+T: Mở hộp thoại soạn thảo văn bản
Tổ hợp phím Ctrl+Shift+W: Danh sách phông sẳn có
Tổ hợp phím Ctrl+Shift+Z: Đảo ngược lần cuối hủy thao tác

Tổ hợp phím Ctrl+A: Chọn qua web tất cả khóa chặn các đối tượng
Tổ hợp phím Ctrl+C: Sao chép vào bộ nhớ
Tổ hợp phím Ctrl+D: Nhân bản đối tượng thêm lần nữa
Tổ hợp phím Ctrl+E: Xuất khẩu bản vẽ ra định dạng khác
Tổ hợp phím Ctrl+G: Nhóm lại bản quyền các đối tượng kích hoạt được chọn
Tổ hợp phím Ctrl+I: Nhập khẩu đối tượng hướng dẫn hoặc văn bản
Tổ hợp phím Ctrl+I: Thay đổi văn bản kiểu nghiêng
Tổ hợp phím Ctrl+J: Mở cửa sổ tùy chọn - Option CorelDRAW
Tổ hợp phím Ctrl+J: Gióng đều 2 bên văn bản
Tổ hợp phím Ctrl+K: Tách rời (phân rã) đối tượng đang chọn
Tổ hợp phím Ctrl+L: Kết hợp xóa tài khoản những đối tượng đang chọn

Tổ hợp phím Ctrl+L: Gióng hàng trái
Tổ hợp phím Ctrl+N: Tạo bản vẽ mới
Tổ hợp phím Ctrl+M: Chuyển chế độ thêm kích hoạt và bỏ Bullet cho văn bản
Tổ hợp phím Ctrl+O: Mở bản vẽ trên điện thoại đã có
Tổ hợp phím Ctrl+P: In bản vẽ
Tổ hợp phím Ctrl+Q: Chuyển đối tượng thành đường cong
Tổ hợp phím Ctrl+R: Lặp lại thao tác sau cùng
Tổ hợp phím Ctrl+S: Lưu trữ nhanh
Tổ hợp phím Ctrl+T: Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản
Tổ hợp phím Ctrl+U: Rã ứng dụng các đối tượng mẹo vặt được chọn
Tổ hợp phím Ctrl+U: Kiểu văn bản gạch dưới

Tổ hợp phím Ctrl+V: Dán nội dung sao chép vào bản vẽ
Tổ hợp phím Ctrl+Y: Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới
Tổ hợp phím Ctrl+W: Làm mới cửa sổ bản vẽ
Tổ hợp phím Ctrl+X: Cắt chọn lọc trong Shape Tool
Tổ hợp phím Ctrl+Z: Phục hồi thao tác trước đó cài đặt , hủy bỏ thao tác vừa làm
Tổ hợp phím Alt+Backspace: Giống như Ctrl+Z
Tổ hợp phím Alt+Enter: Hiển thị đặc tính đối tượng lừa đảo được chọn
Tổ hợp phím Alt+F3: Mở cửa sổ thấu kính
Tổ hợp phím Alt+F4: E&xit chia sẻ , Ra khỏi CorelDRAW hỗ trợ và nhắc lưu bản vẽ
Tổ hợp phím Alt+F7: Mở cửa sổ Position trong Tranformation

Tổ hợp phím Alt+F8: Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation
Tổ hợp phím Alt+F9: Mở cửa sổ Scale - Mirror trong Tranformation
Tổ hợp phím Alt+F10: Mở cửa sổ kích thước Size trong Transformation
Tổ hợp phím Alt+F12: Canh văn bản theo đường gốc
Tổ hợp phím Shift+F1: Giúp đở mẹo vặt , Cái gì?
Tổ hợp phím Shift+F2: Phóng to đối tượng chọn
Tổ hợp phím Shift+F4: Hiển thị toàn bộ trang in nạp tiền được
Tổ hợp phím Shift+F9: Chuyển đổi 2 chế độ xem hình ảnh sử dụng sau cùng
Tổ hợp phím Shift+F11: Mở hộp thoại màu áp đối tượng - Uniform Fill
Tổ hợp phím Shift+F12: Mở hộp thọai màu phác thảo - Outline Color
Tổ hợp phím Shift+PgDn: Đặt đối tượng chọn xuống lớp cuối cùng
Tổ hợp phím Shift+PgUp: Đặt đối tượng chọn lên lớp trên hết
Tổ hợp phím Shift+Insert: Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản
Tổ hợp phím Shift+Delete: Xóa chọn lọc đối tượng

Phím tắt F2: Phóng to ở đâu tốt sau đó trả lại công cụ trước
Phím tắt F3: Thu nhỏ dần bản vẽ
Phím tắt F4: Phóng to đối tượng đầy khung
Phím tắt F5: Mở chức năng vẽ trong tập hợp - Freehand
Phím tắt F6: Mở vẽ hình chữ nhật
Phím tắt F7: Mở vẽ hình ê-lip lừa đảo , Pie tài khoản , Are
Phím tắt F8: Công cụ chỉnh sửa văn bản text
Phím tắt F9: Xem trước toàn màn hình
Phím tắt F10: Chỉnh sửa nút (node) đối tượng - Shape Tool
Phím tắt F11: Mở hộp thoại đối tượng màu - Fountain Fill
Phím tắt F12: Mở hộp thọai bút phác thảo - Outline Pen

Phím tắt A: Mở vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon
Phím tắt B: Sắp hàng nhanh nhất các đối tượng nạp tiền được chọn xuống đáy
Phím tắt C: Sắp vào trung tâm mật khẩu các đối tượng chi tiết được chọn
Phím tắt D: Mở vẽ hình caro trong tập hợp - Polygon
Phím tắt E: Sắp hàng ngang tốt nhất các đối tượng phải làm sao được chọn
Phím tắt G: Làm đầy màu nhanh lừa đảo sau đó chọn màu vô hiệu hóa và đối tượng
Phím tắt H: Công cụ Pan kéo trang nhanh nhất để xem
Phím tắt I:Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand
Phím tắt L:Sắp hàng trái chia sẻ các đối tượng danh sách được chọn
Phím tắt N: Mang lên trên cửa sổ cho phép địịnh hướng bất kỳ
Phím tắt P: Sắp vào trung tâm trực tuyến các đối tượng ứng dụng được chọn
Phím tắt R: Sắp hàng phải xóa tài khoản các đối tượng quảng cáo được chọn
Phím tắt T: Sắp thẳng hàng trên đỉnh tính năng các đối tượng thanh toán được chọn
Phím tắt X: Xóa bỏ Như Ctrl+X
Phím tắt Y: Mở vẽ hình đa giác trong tập hợp - Polygo
Phím tắt Z: Như F2

https://thuthuat.taimienphi.vn/phim-tat-corel-25193n.aspx
giảm giá Như vậy Chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn phím tắt Corel tải về , tuy có hơi dài giả mạo nhưng đây đều là chia sẻ các phím tăt cần thiết cho bạn sử dụng danh sách cũng như làm quen tốt hơn ở đâu nhanh với CorelDraw dữ liệu . Ngoài việc thiết kế ảnh ra giá rẻ , qua web nếu bạn cần chỉnh sửa nhiều hơn trên điện thoại thì tốt nhất có thể sử dụng Photoshop qua web và học thêm về kích hoạt các phím tắt Photoshop ứng dụng , việc sử dụng thành thạo qua miễn phí các phím tắt Photoshop nhanh nhất sẽ đem lại sửa lỗi rất nhiều lợi ích khi thiết kế cho bạn.

4.9/5 (87 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext