Quản lý Addon Firefox, Chrome, CocCoc bằng BrowserAddonsView

Mỗi trình duyệt đều có quản lý Add-on lấy liền . Tuy nhiên để Quản lý Addon Firefox cài đặt Chrome kích hoạt CocCoc thì chỉ có BrowserAddonsView đủ sức làm tất cả mọi việc. Cùng xem bài viết sau giả mạo .

Các tiện ích Add-on là một phần không thể thiếu trong kích hoạt trình duyệt CocCoc nơi nào Firefox hay Chrome. Các tiện ích Add-on như thế nào cài đặt trên trình duyệt tốc độ hỗ trợ link down nhiều tính năng cho người dùng.
 
Quản lý Addon Firefox tối ưu Chrome tải về CocCoc bằng BrowserAddonsView

trực tuyến người dùng trình duyệt Firefox chắc chắn phải biết cách thêm addon vào Firefox. Tuy nhiên đăng ký vay để quản lý hiệu quả thì chỉ có ứng dụng BrowserAddonsView làm sử dụng điều này.

- Tải BrowserAddonsView tại trang chủ: BrowserAddonsView

Bước 1. Giao diện an toàn BrowserAddonsView hay nhất hiển thị đầy đủ đăng ký vay Add-ons.

Quản lý Addon Firefox, Chrome, CocCoc bằng BrowserAddonsView

Bước 2. Click vào từng Add-ons để xem thông tin chi tiết.

Quản lý Addon Firefox, Chrome, CocCoc bằng BrowserAddonsView

Bước 3. Vào Advanced Options. Chọn Options => Advanced Options.

Quản lý Addon Firefox, Chrome, CocCoc bằng BrowserAddonsView

Bước 4. Sẽ có tùy chỉnh cho qua mạng Add-ons. Tương ứng kinh nghiệm từng trình duyệt.

Quản lý Addon Firefox, Chrome, CocCoc bằng BrowserAddonsView

Trên trình duyệt Cốc Cốc kinh nghiệm cách gỡ Add-ons lại có đôi chút khác biết. danh sách bạn chưa biết cách gỡ bỏ cài Addons Cốc Cốc thì hãy tham khảo ngay thanh toán .


4.8/5 (6 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next