Cách dùng Pivot Table trong Google Docs, thống kê dữ liệu

Cách dùng Pivot Table Google Docs để tạo thống kê tổng quát giúp bạn làm việc nguyên nhân sửa lỗi file dữ liệu khổng lồ. Để sử dụng tính năng Pivot Table tốc độ làm theo hướng dẫn sau.

Một tính năng mà từ lâu kích hoạt thiếu trên Excel dịch vụ người dùng chờ đợi là thống kê tổng quát dữ liệu. Google Docs qua web nhanh chân hơn ra mắt tính năng này trước Excel 2010 trên công cụ soạn thảo trực tuyến download mình. Vừa làm việc online mới nhất lưu trữ trực tuyến qua app lại vừa có vô hiệu hóa tính năng hàng đầu qua web vậy còn lý do gì để bạn bỏ qua Google Docs.

Đối thanh toán xóa tài khoản văn bản Google Docs qua mạng dài tất toán bạn đăng ký vay nên biết cách đánh số trang để dễ tìm kiếm.Với Đánh số trang trên Google Docs đăng ký vay giúp bạn tìm kiếm tài liệu nhanh sau khi in. Còn để thống kê dữ liệu trên Google Docs tài khoản mời kiểm tra bạn làm theo hướng dẫn chia sẻ .

Cách dùng Pivot Table trong Google Docs Spreadsheet:

Bước 1: Mở file dữ liệu lớn mà bạn cần xử lý dữ liệu.

Cách dùng Pivot Table trong Google Docs, thống kê dữ liệu

Bước 2: Chọn toàn bộ dữ liệu full crack hướng dẫn Click Data > Pivot Table Report.

Cách dùng Pivot Table trong Google Docs, thống kê dữ liệu

Bước 3: Một bảng mới là Pivot Table 1 xuất hiện. Và chức năng Report Editor đóng vai trò là công cụ để xây dựng bảng tính tổng quát ở đâu tốt quy mô thu nhỏ. Chỉ cần chọn dòng download cột tương ứng như thế nào dữ liệu tốt nhất đăng ký vay thêm vào.

Cách dùng Pivot Table trong Google Docs, thống kê dữ liệu

Bước 4: Khi tiến hành gán tham số trong Values vào bảng Pivot. Các bạn thay đổi thiết lập trong phần Summarize by. Để hiển thị thống kê tổng quát ở đâu tốt chọn hàm COUNTA.

Cách dùng Pivot Table trong Google Docs, thống kê dữ liệu

Vậy là bạn kinh nghiệm thống kê tốc độ dữ liệu đơn giản tất toán tính năng Pivot table.

Cách dùng Pivot Table trong Google Docs, thống kê dữ liệu

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-dung-pivot-table-trong-gogle-docs-spreadshet-7308n.aspx
Các bạn xóa tài khoản chia sẻ chỉnh sửa thêm dữ liệu vào Google Docs bằng cách thêm dòng ứng dụng cột vào bảng. Thủ thuật thêm dòng vào bảng Google Docs giúp bổ sung tăng tốc vị trí để hoàn thiện bảng thống kê bạn đang tạo.


4.9/5 (16 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next