Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

Cach tao CSR va cai dat chung chi SSL tren IIS 8 8 5, Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

Trong công cụ các bài viết trước tăng tốc , Taimien phi.vn trực tuyến đã hướng dẫn bạn cách tạo file CSR chi tiết và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 7 (Windows Server 2008) mới nhất . Bài viết phải làm sao dưới đây Chúng tôi quảng cáo sẽ hướng dẫn bạn thêm cách tạo CSR mới nhất và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8 cài đặt , 8.5.

Cách tạo CSR mới nhất và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8 đăng ký vay , 8.5 giả mạo khá đơn giản tự động . Về cơ bản kiểm tra các bước thực hiện tương tự như cách tạo file CSR bản quyền và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 7 (Windows Server 2008) .

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

Cách tạo CSR an toàn và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8 tính năng và 8.5

Bước 1: Tạo CSR trên IIS tối ưu hoặc IIS 8.5 trên Windows Server 2012

1 dữ liệu . xóa tài khoản Trên Start Menu bản quyền , tìm công cụ và mở Internet Information Services (IIS) Manager.

2 nguyên nhân . lấy liền Trên cửa sổ Connections hay nhất , tìm qua app và click chọn máy chủ.

3 nơi nào . đăng ký vay Trên trang chủ dữ liệu của máy chỉ danh sách , trong mục IIS tối ưu , tìm chia sẻ và kích đúp chuột vào Server Certificates.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

4 công cụ . địa chỉ Trên menu Actions (ở khung bên phải) địa chỉ , click chọn Create Certificate Request.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

5 trực tuyến . Trong trình hướng dẫn Request Certificate giả mạo , trên trang Distinguished Name Properties mật khẩu , điền link down các thông tin ở đâu nhanh dưới đây vào rồi click chọn Next.

- Common name: Tên miền đủ điều kiện (FQDN) (ví dụ như Chúng tôi).

- Organization: Tên đăng ký hợp pháp cập nhật của công ty bạn.

- Organizational unit: Tên bộ phận trong công ty tính năng của bạn dữ liệu . Mục này thường nhập là IT kỹ thuật , Web Security tăng tốc hoặc tất toán để trống.

- City/locality: Địa điểm công ty giảm giá của bạn.

- State/province: Tỉnh / Thành phố địa chỉ , nơi đặt trụ sở công ty.

- Country/region: Quốc gia / khu vực nơi công ty trực tuyến của bạn đang đặt trụ sở tính năng . Sử dụng menu nguyên nhân để chọn quốc gia nguyên nhân của bạn.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

6 sử dụng . xóa tài khoản Trên trang Cryptographic Service Provider Properties qua web , cung cấp hướng dẫn các thông tin địa chỉ dưới đây vào rồi click chọn Next.

- Cryptographic service provider: Từ menu thả xuống lấy liền , chọn Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider (trừ khi bạn có nhà cung cấp CSP cụ thể).

- Bit length: Từ menu download , bạn chọn 2048 (trừ khi bạn có lý do sử dụng chuỗi lớn hơn).

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

7 giảm giá . chi tiết Trên trang File Name mẹo vặt , trong mục Specify a file name for the certificate request bản quyền , click chọn nút biểu tượng 3 dấu chấm tổng hợp để chỉ định vị trí lưu CSR.

Lưu ý: Nhớ tên file quảng cáo và vị trí lưu file CSR download của bạn mẹo vặt . như thế nào Nếu nhập tên full crack mà không chỉ định vị trí tốt nhất , mặc định file CSR sửa lỗi sẽ dịch vụ được lưu trong C:WindowsSystem32.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

8 giảm giá . Sau khi hoàn tất tài khoản , click chọn Finish.

9 mẹo vặt . Mở file CSR bằng trình soạn thảo bất kỳ chẳng hạn như Notepad tổng hợp , tính năng sau đó sao chép dòng sửa lỗi dưới đây full crack và dán vào form đặt hàng DigiCert:

-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----

Và:

-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

10 dịch vụ . Sau khi nhận nhanh nhất được chứng chỉ SSL từ DigiCert tổng hợp , bạn an toàn có thể cài đặt qua mạng các chứng chỉ này.

Bước 2: Cài đặt đăng ký vay và cấu hình chứng chỉ SSL trên IIS 8 nhanh nhất hoặc IIS 8.5 trên Windows Server 2012

Sau khi xác nhận mới nhất tốt nhất được cấp chứng chỉ SSL tốc độ , bạn hướng dẫn có thể cài đặt chứng chỉ trên máy chủ Windows Server 2012 nơi nào , tai vị trí tạo CSR ở đâu nhanh . Sau đó cấu hình máy chủ sử dụng chứng chỉ SSL này.

Cách cài đặt chứng chỉ SSL an toàn và cấu hình máy chủ sử dụng chứng chỉ

Cài đặt chứng chỉ SSL

1 tải về . sử dụng Trên máy chủ nơi bạn tạo CSR ở đâu tốt , lưu file chứng chỉ SSL .er (chẳng hạn your_domain_com.cer) mới nhất mà bạn nhận hướng dẫn được từ DigiCert.

2 như thế nào . qua app Trên màn hình Start Screen tài khoản , tìm full crack và mở Internet Information Services (IIS) Manager.

3 cài đặt . Trong bảng Connections nhanh nhất , tìm giảm giá và click chọn máy chủ.

4 đăng ký vay . trực tuyến Trên trang chủ máy chủ (ở khung giữa) link down , trong mục IIS xóa tài khoản , kích đúp chuột vào Server Certificates.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

5 nguyên nhân . Trong menu Actions (ở bảng giữa) chi tiết , click chọn Complete Certificate Request.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

6 qua app . Trong trình hướng dẫn Complete Certificate Reques lấy liền , trên trang Specify Certificate Authority Response điền khóa chặn các thông tin dữ liệu dưới đây vào:

- File name containing the certificate authority"s response: Click chọn nút biểu tượng 3 dấu chấm miễn phí để tìm file .er mẹo vặt mà bạn nhận tính năng được từ DigiCert.

- Friendly name: Nhập 1 tên cho chứng chỉ sửa lỗi . Tên này không phải là một phần link down của chứng chỉ công cụ , dữ liệu mà nó tải về được sử dụng kích hoạt để xác định chứng chỉ.

Lưu ý: Bạn nên thêm nhà cung cấp chứng thực số (CA) qua app và ngày hết hạn vào cuối tên chứng chỉ kỹ thuật . Điều này kích hoạt để giúp xác định nhà phát hành tự động và ngày hết hạn mỗi chứng chỉ nguyên nhân , chi tiết tất toán cũng là download để phân biệt nhiều chứng chỉ có cùng tên miền.

- Select a certificate store for the new certificate: Từ menu thả xuống mẹo vặt , bạn chọn Personal.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

7 nạp tiền . Click chọn OK phải làm sao để cài đặt chứng chỉ.

8 sửa lỗi . Sau khi cài đặt chứng chỉ SSL thành công trên điện thoại , bước tốt nhất tiếp theo bạn cần làm là cấu hình trang web sử dụng chứng chỉ này.

Gán chứng chỉ SSL

9 nơi nào . chi tiết Trên cửa sổ Internet Information Services (IIS) Manager đăng ký vay , trong bảng Connections trực tuyến , mở rộng tên máy chủ phải làm sao được cài đặt chứng chỉ nạp tiền . Sau đó mở rộng mục Sites đăng ký vay và click chọn trang nạp tiền mà bạn muốn bảo mật bằng chứng chỉ SSL.

10 hay nhất . Trong menu Actions (khung bên phải) nơi nào , click chọn Bindings.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

11 vô hiệu hóa . kinh nghiệm Trên cửa sổ Site Bindings tài khoản , click chọn Add.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

12 dữ liệu . tổng hợp Trên cửa sổ Add Site Binding hay nhất , chọn qua mạng các thông tin như tài khoản dưới đây rồi click chọn OK:

- Type: Từ danh sách trong menu thả xuống khóa chặn , bạn chọn https.

- IP address: Từ menu thả xuống tài khoản , chọn địa chỉ IP tải về của trang web kinh nghiệm hoặc chọn All Unassigned.

- Port: Nhập 443 (SSL sử dụng cổng 443 mật khẩu để bảo mật lưu lượng truy cập).

- SSL certificate: Từ danh sách trong menu thả xuống chia sẻ , chọn chứng chỉ SSL mới tự động của bạn.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

13 kích hoạt . tự động Như vậy chứng chỉ SSL trên điện thoại của bạn chia sẻ đã trực tuyến được cài đặt mẹo vặt , qua mạng và trang web thanh toán cũng nơi nào đã qua web được cấu hình công cụ để chấp nhận tăng tốc các kết nối bảo mật.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

Cài đặt link down và cấu hình máy chủ sử dụng chứng chỉ SSL bằng cách sử dụng SNI

Thực hiện theo hướng dẫn các bước full crack dưới đây miễn phí để cài đặt nhiều chứng chỉ SSL đăng ký vay và cấu hình máy chủ sử dụng kiểm tra các chứng chỉ này bằng cách sử dụng SNI.

Cài đặt chứng chỉ SSL

Thực hiện theo xóa tài khoản các bước hướng dẫn này chỉ 1 lần (cho chứng chỉ SSL đầu tiên):

1 tự động . lừa đảo Trên máy chủ công cụ mà bạn tạo CSR kinh nghiệm , lưu file chứng chỉ SSL .er lại.

2 phải làm sao . link down Trên màn hình Start Screen ở đâu tốt , tìm thanh toán và mở Internet Information Services (IIS) Manager.

3 quảng cáo . mật khẩu Trên bảng Connections trên điện thoại , tìm mẹo vặt và click chọn máy chủ.

4 giảm giá . trực tuyến Trên trang chủ máy chủ (ở khung giữa) tốc độ , trong mục IIS bản quyền , kích đúp chuột vào Server Certificates.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

5 qua web . link down Trên menu Actions (ở khung bên phải) nguyên nhân , click chọn Complete Certificate Request.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

6 nhanh nhất . miễn phí Trên trình hướng dẫn Complete Certificate Request hỗ trợ , trên trang Specify Certificate Authority Response địa chỉ , bạn nhập nguyên nhân các thông tin tốc độ dưới đây vào:

- File name containing the certificate authority"s response: Click chọn biểu tượng 3 dấu chấm tốt nhất để tìm file .er tổng hợp mà bạn nhận nguyên nhân được trước đó.

- Friendly name: Nhập 1 tên cho chứng chỉ miễn phí . Tên này không phải là một phần hướng dẫn của chứng chỉ kích hoạt , download mà nó nạp tiền được sử dụng khóa chặn để xác định chứng chỉ.

Lưu ý: Bạn nên thêm nhà cung cấp chứng thực số (CA) tự động và ngày hết hạn vào cuối tên chứng chỉ tất toán . Điều này vô hiệu hóa để giúp xác định nhà phát hành tự động và ngày hết hạn mỗi chứng chỉ hướng dẫn , kiểm tra nguyên nhân cũng là giá rẻ để phân biệt nhiều chứng chỉ có cùng tên miền.

- Select a certificate store for the new certificate: Từ menu thả xuống mới nhất , bạn chọn Web Hosting.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

7 dữ liệu . Click chọn OK tải về để cài đặt chứng chỉ SSL.

Lưu ý: Có một vấn đề trên IIS 8 đó là khi click chọn OK tổng hợp sẽ xuất hiện lỗi Failed to remove the certificate tất toán . trực tuyến Nếu đây là cùng một máy chủ sửa lỗi mà bạn sử dụng địa chỉ để tạo CSR hay nhất , lỗi hỗ trợ có thể bỏ qua qua web . Chỉ cần click chọn OK kiểm tra và nhấn F5 nơi nào để làm mới danh sách phải làm sao các chứng chỉ máy chủ.

qua app Nếu chứng chỉ mới hiển thị trong danh sách full crack , chứng chỉ này trên điện thoại đã qua mạng được cài đặt thành công trực tuyến . Tuy nhiên tối ưu nếu muốn bạn ở đâu tốt có thể kiểm tra lại chứng chỉ ở đâu tốt cũng nằm trong kho lưu trữ chứng chỉ Web Hosting an toàn . tự động Nếu chứng chỉ không xuất hiện trong kho lưu trữ chứng chỉ Web Hosting tất toán , bạn nơi nào có thể di chuyển kiểm tra các chứng chỉ vào đó bằng tay.

cài đặt Nếu chứng chỉ không xuất hiện trên danh sách sau khi mật khẩu được làm mới kích hoạt , bạn dịch vụ sẽ phải phát hành lại chứng chỉ công cụ của mình bằng cách sử dụng CSR mới.

8 khóa chặn . Sau khi cài đặt chứng chỉ SSL thành công tính năng , bước an toàn tiếp theo giả mạo bây giờ là cấu hình trang web sử dụng chứng chỉ này.

9 dịch vụ . công cụ Trên cửa sổ Internet Information Services (IIS) Manager công cụ , trong bảng Connections ở đâu tốt , mở rộng tên máy chủ cài đặt chứng chỉ xóa tài khoản . Sau đó mở rộng Sites rồi click chọn trang tự động mà bạn muốn bảo mật bằng chứng chỉ SSL.

10 kiểm tra . Trong menu Actions (khung bên phải) mật khẩu , click chon Bindings.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

11 trên điện thoại . nơi nào Trên cửa sổ Site Bindings sử dụng , click chọn Add.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

12 tốt nhất . phải làm sao Trên cửa sổ Add Site Binding kiểm tra , chọn giả mạo các thông tin phải làm sao dưới đây rồi click chọn OK:

- Type: Từ danh sách trong menu thả xuống quảng cáo , bạn chọn https.

- IP address: Từ menu thả xuống mới nhất , chọn địa chỉ IP trên điện thoại của trang web ở đâu nhanh hoặc chọn All Unassigned.

- Port: Nhập 443 (SSL sử dụng cổng 443 hay nhất để bảo mật lưu lượng truy cập).

- SSL certificate: Từ danh sách trong menu thả xuống chia sẻ , chọn chứng chỉ SSL full crack mà bạn cài đặt ở bước 7.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

13 kích hoạt . Chứng chỉ SSL đầu tiên download được cài đặt thành công tốc độ , khóa chặn và trang web ở đâu tốt cũng nơi nào được cấu hình sử dụng sửa lỗi các kết nối bảo mật.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

Cài đặt giả mạo các chứng chỉ SSL bổ sung

Để cài đặt lừa đảo và gán tài khoản các chứng chỉ SSL bổ sung tăng tốc , bạn thực hiện lặp lại lừa đảo các bước full crack dưới đây:

1 miễn phí . dịch vụ Trên máy chủ tạo SCR sử dụng , lưu file chứng chỉ .er lại.

2 an toàn . Từ màn hình Start Screen hướng dẫn , tìm như thế nào và mở Internet Information Services (IIS) Manager.

3 sử dụng . mẹo vặt Trên bảng Connections trực tuyến , tìm nơi nào và click chọn máy chủ.

4 kinh nghiệm . tốc độ Trên trang chủ máy chủ (ở khung giữa) hay nhất , trong mục IIS qua web , tìm chia sẻ và kích đúp chuột vào Server Certificates.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

5 kỹ thuật . giả mạo Trên menu Actions (khung bên phải) xóa tài khoản , click chọn Complete Certificate Request.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

6 trực tuyến . tất toán Trên trình hướng dẫn Complete Certificate Request tải về , trên trang Specify Certificate Authority Response đăng ký vay , bạn nhập tất toán các thông tin tối ưu dưới đây vào:

- File name containing the certificate authority"s response: Click chọn biểu tượng 3 dấu chấm xóa tài khoản để tìm file .er giá rẻ mà bạn nhận sửa lỗi được trước đó.

- Friendly name: Nhập 1 tên cho chứng chỉ bản quyền . Tên này không phải là một phần cài đặt của chứng chỉ quảng cáo , ứng dụng mà nó công cụ được sử dụng nơi nào để xác định chứng chỉ.

Lưu ý: Bạn nên thêm nhà cung cấp chứng thực số (CA) ở đâu nhanh và ngày hết hạn vào cuối tên chứng chỉ kích hoạt . Điều này nhanh nhất để giúp xác định nhà phát hành ứng dụng và ngày hết hạn mỗi chứng chỉ qua web , qua app danh sách cũng là lấy liền để phân biệt nhiều chứng chỉ có cùng tên miền.

- Select a certificate store for the new certificate: Từ menu thả xuống ứng dụng , bạn chọn Web Hosting.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

7 cập nhật . Click chọn OK tất toán để cài đặt chứng chỉ SSL.

8 xóa tài khoản . Sau khi cài đặt chứng chỉ SSL thành công cài đặt , bước kích hoạt tiếp theo khóa chặn bây giờ là cấu hình trang web sử dụng chứng chỉ này.

9 lừa đảo . nạp tiền Trên cửa sổ Internet Information Services (IIS) Manager giả mạo , trong bảng Connections trên điện thoại , mở rộng tên máy chủ cài đặt chứng chỉ khóa chặn . Sau đó mở rộng Sites rồi click chọn trang giá rẻ mà bạn muốn bảo mật bằng chứng chỉ SSL.

10 thanh toán . Trong menu Actions (khung bên phải) tốc độ , click chọn Bindings.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

11 như thế nào . mới nhất Trên cửa sổ Site Bindings hay nhất , click chọn Add.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

12 mật khẩu . giả mạo Trên cửa sổ Add Site Binding tính năng , chọn kỹ thuật các thông tin cập nhật dưới đây rồi click chọn OK:

- Type: Từ danh sách trong menu thả xuống khóa chặn , bạn chọn https.

- IP address: Từ menu thả xuống trực tuyến , chọn địa chỉ IP địa chỉ của trang web cài đặt hoặc chọn All Unassigned.

- Port: Nhập 443 (SSL sử dụng cổng 443 công cụ để bảo mật lưu lượng truy cập).

- SSL certificate: Từ danh sách trong menu thả xuống hướng dẫn , chọn chứng chỉ SSL qua mạng mà bạn cài đặt ở bước 7.

- Host name: Nhập tên máy chủ ở đâu tốt mà bạn muốn bảo mật.

- Require server name indication: Đánh tích chọn hộp dưới tên máy chủ.

Lưu ý: Tùy chọn này quảng cáo được yêu cầu cho bất kỳ link down các chứng chỉ / trang web bổ sung sau khi cài đặt chứng chỉ đầu tiên trên trang chính.

- SSL certificate: Từ danh sách trong menu thả xuống tất toán , chọn chứng chỉ SSL giảm giá mà bạn cài đặt ở bước 7.

Cách tạo CSR và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8, 8.5

13 sửa lỗi . Các chứng chỉ bổ sung tự động được cài đặt thành công nạp tiền , kiểm tra và trang web link down cũng dịch vụ được cấu hình sử dụng chia sẻ các kết nối bảo mật.

Chẩn đoán ở đâu tốt và khắc phục mật khẩu các sự cố chứng chỉ SSL

Không giống như cách khắc phục lỗi kết nối SSL trên máy tính quản lý , tốc độ nếu trang web trên điện thoại của bạn miễn phí có thể truy cập công cộng full crack , bạn qua mạng có thể sử dụng công cụ SSL Installation Diagnostics Tool qua app để chẩn đoán nguyên nhân các sự cố SSL là tìm kiếm giải pháp khắc phục.

Tải công cụ SSL Installation Diagnostics Tool về máy bản quyền và cài đặt tại đây : Download SSL Installation Diagnostics Tool

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tao-csr-va-cai-dat-chung-chi-ssl-tren-iis-8-8-5-32193n.aspx
nguyên nhân Như vậy trên đây Chúng tôi vừa hướng dẫn bạn cách tạo CSR kinh nghiệm và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 8 quảng cáo , 8.5 vô hiệu hóa . hay nhất Ngoài ra bạn đọc sửa lỗi có thể tìm kiếm trên Chúng tôi hướng dẫn để biết thêm cách tạo file CSR tài khoản và cài đặt chứng chỉ SSL trên IIS 7 (Windows Server 2008) ứng dụng . Chúc hỗ trợ các bạn thành công.

4.9/5 (84 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext