Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

Hướng dẫn cách dùng Hàm COVAR trong Excel, Hàm trả về phương sai và trung bình tích thông qua các ví dụ minh họa dưới đây

COVAR là loại hàm tương thích tính toán về ứng dụng các đại lượng hiệp phương sai hay trung bình tích khóa chặn của tốc độ các độ lệch vô hiệu hóa của cặp dữ liệu giá rẻ . Qua bài hướng dẫn này bạn cài đặt sẽ biết cách xóa tài khoản để sử dụng hàm COVAR trong Excel hướng dẫn để tính toán danh sách các đại lượng trên chi tiết nhằm ứng dụng vào như thế nào quá trình nghiên cứu.

Hàm COVAR tối ưu sẽ trả về phương sai trên điện thoại và trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu khác nhau download . Giá trị hiệp phương sai tính toán lấy liền được khóa chặn sẽ dược ứng dụng để xác định mối quan hệ giữa hai tập dữ liệu xác định nạp tiền . Hàm này qua mạng có thể dùng tới trong đánh giá sự liên hệ giữa trình độ giáo dục xóa tài khoản và thu nhập.

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

Hướng dẫn cách dùng hàm COVAR trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: COVAR(array1,array2)

Trong đó:

- Array1 : Bắt buộc phải có – Là Phạm vi ô thứ nhất chứa các số nguyên.
- Array2 : Bắt buộc phải có – Là Phạm vi ô thứ hai chứa các số nguyên.

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

Xét ví dụ

Bạn nhập vào excel cập nhật các giá trị thực tế nạp tiền của bạn tương ứng tài khoản với xóa tài khoản các tham số tài khoản của hàm trong cài đặt các ô excel hỗ trợ , phải làm sao và ở ví dụ này là hai mảng dữ liệu dữ liệu với 10 giá trị khác nhau như trong hình:

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

Nhập công thức tại ô C8 nguyên nhân . Và kết quả tính địa chỉ của hàm nhận tối ưu được là 1.36:

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-covar-trong-excel-2256n.aspx
Vậy là bạn quản lý đã biết cách  sử dụng hàm COVAR trong Excel rồi đó như thế nào . Bạn cần lưu ý hàm COVAR khi tính toán phải có số điểm dữ liệu bằng nhau giữa hai mảng dữ liệu vô hiệu hóa , trên điện thoại và mỗi mảng dữ liệu này tốc độ cũng không tổng hợp được là mảng trống chia sẻ để hàm ứng dụng có thể tính toán chính xác.


4.8/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online