Excel - Hàm CRITBINOM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hướng dẫn cách dùng Hàm CRITBINOM trong Excel, Hàm trả về giá trị nhỏ nhất của phân bố nhị thức lũy tích thông qua các ví dụ sau

CRITBINOM là một trong khóa chặn những hàm excel thuộc vào loại hàm tương thích tính toán về đại lượng phân bố nhị thức tích lũy tự động . Qua bài hướng dẫn này bạn nguyên nhân sẽ biết cách địa chỉ để sử dụng hàm CRITBINOM trong Excel mẹo vặt để ứng dụng nó vào trong hướng dẫn quá trình nghiên cứu dữ liệu thực tế.

Hàm CRITBINOM kích hoạt sẽ trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức tích lũy lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí qua app được đặt ra từ trước nguyên nhân . Hàm này thường tăng tốc được sử dụng cho các ứng dụng bảo đảm chất lượng địa chỉ của hướng dẫn các sản phẩm ở đâu uy tín được sản xuất ra tại một nhà máy hay xí nghiệp nhất định.

Excel - Hàm CRITBINOM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hướng dẫn cách dùng hàm CRITBINOM trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

Trong đó:

- trials: Bắt buộc phải có – Là Số phép thử Bernoulli.
- probability_s: Bắt buộc phải có – Là Xác suất thành công của mỗi phép thử.
- alpha: Bắt buộc phải có – Là Giá trị tiêu chí.

Excel - Hàm CRITBINOM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Xét ví dụ

Bạn nhập vào excel kích hoạt các giá trị thực tế tối ưu của bạn tương ứng ở đâu uy tín với qua web các tham số bản quyền của hàm trong quản lý các ô excel qua mạng , giảm giá và ở ví dụ này Số phép thử Bernoulli là 10 kiểm tra , Xác suất thành công bản quyền của mỗi phép thử là 0.6 bản quyền và Giá trị tiêu chí là 0.8 :

Excel - Hàm CRITBINOM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Nhập công thức tại ô C9 mật khẩu . Và kết quả tính chia sẻ của hàm nhận như thế nào được là 7 :

Excel - Hàm CRITBINOM trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Vậy là bạn full crack đã biết cách sử dụng hàm CRITBINOM trong Excel rồi đó chi tiết . qua web Khi thực hiện nhập giá trị tham số qua app để tính toán hỗ trợ với hàm này bạn cần chú ý hỗ trợ các đối số phải là dạng số thanh toán đăng ký vay nếu giá trị số phép thử Bernoulli không là số nguyên ở đâu tốt thì nó cài đặt sẽ bị cắt cụt đi thành số nguyên ở đâu nhanh để thực hiện tính toán qua web . Bạn tốt nhất có thể áp dụng hàm CRITBINOM trên chi tiết các phiên bản Office 2013 lừa đảo , Office 2010 tài khoản , Office 2007 chia sẻ và Office 2003

nơi nào Khi bạn có một danh sách tên quảng cáo và cần đếm số lượng tên xuất hiện trong bảng theo yêu cầu kinh nghiệm , lúc này lấy liền , hàm COUNTIF danh sách sẽ giúp bạn làm việc đó đăng ký vay , hàm COUNTIF cho phép bạn đếm số lượng theo điều kiện cho trước.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-critbinom-trong-excel-2257n.aspx
Trường hợp bạn có một bảng điểm kích hoạt và điều kiện xếp loại học lực thanh toán của học sinh thanh toán , bạn đăng ký vay sẽ cần phải sử dụng tới hàm HLOOKUP trong trường hợp này miễn phí , hàm HLOOKUP an toàn sẽ lấy ra kỹ thuật các kết quả thỏa mãn thanh toán sau đó miễn phí sẽ gán học lực tương ứng tốt nhất với danh sách các thí sinh đủ điều kiện.

4.9/5 (92 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online