Excel - Hàm VAR, Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu

Hướng dẫn cách dùng Hàm VAR trong Excel, Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu thông qua các ví dụ minh họa cụ thể bên dưới

Hàm VAR là hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu từ lấy liền các một tập lấy liền các số liệu cho trước vô hiệu hóa . Các đối số trong hàm có thể là số hoặc tên nạp tiền , mảng hoặc tham chiếu có chứa số sử dụng . Hàm này giả định các đối số của nó là một mẫu của tập hợp mới nhất , bạn cập nhật có thể dùng hàm VARP để tính toán phương sai hay nhất nếu dữ liệu thể hiện cho toàn bộ tập hợp.

Nhiều bài toán trong thực tế cần có sự ứng dụng như thế nào của lý thuyết xác suất tăng tốc . Có kinh nghiệm những bài toán yêu cầu bạn phải thực hiện ước tính phương sai dựa trên mẫu tối ưu . Theo dõi bài viết tất toán dưới đây bạn link down sẽ biết cách sử dụng hàm VAR trong Excel tài khoản để giải quyết nhanh chóng qua app được vấn đề khó khăn trên.

Excel - Hàm VAR, Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu

Hướng dẫn cách dùng hàm VAR trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: VAR(số 1 dịch vụ , số 2,...)

Trong đó:

- Số 1 : Bắt buộc có - Là đối số đầu tiên của số thứ nhất tương ứng với một mẫu trong một tập hợp.
- Số 2 : Có thể có nhanh nhất hoặc không - Là các đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với một mẫu của một tập hợp.
- … ...

Excel - Hàm VAR, Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu

Xét Ví dụ bên dưới

- Bạn nhập vào Excel dịch vụ các giá trị thực tế ứng dụng của bạn tương ứng như thế nào với quản lý các tham số xóa tài khoản của hàm VAR.

Excel - Hàm VAR, Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu

- Nhập công thức hàm VAR tại ô C11 nhanh nhất . Ta có kết quả như hình dưới

Excel - Hàm VAR, Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-var-trong-excel-2121n.aspx
Vậy là bạn chia sẻ đã biết cách sử dụng hàm VAR trong Excel rồi đó tính năng . Các tham số trong hàm VAR này cần nhập đúng kiểu dữ liệu download để tính toán hỗ trợ , mẹo vặt bởi xóa tài khoản nếu đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.


4.8/5 (91 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online