Excel - Hàm ACCRINT, Hàm trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

Hướng dẫn dùng Hàm ACCRINT trong Excel, Hàm trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ thông qua các ví dụ minh họa dưới đây

Công cụ Microsoft Excel hỗ trợ ở đâu nhanh rất nhiều hàm khác nhau khóa chặn phục vụ cho tính toán số liệu trong công việc qua app . Trong đó có hàm ACCRINT hỗ trợ bạn tính tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ.

Với công việc tính năng của một kế toán viên kinh nghiệm thì việc tính toán dữ liệu với kích hoạt các hàm trong Excel dịch vụ đã trở nên cài đặt rất quen thuộc dịch vụ . link down Nếu bạn là người mới tìm hiểu về ở đâu tốt các hàm tính toán về chứng khoán tốc độ thì sau bài viết này bạn kinh nghiệm sẽ biết cách tính toán dựa vào hàm ACCRINT tối ưu để tính tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ.

Excel - Hàm ACCRINT, Hàm trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

Hướng dẫn cách dùng hàm ACCRINT trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: ACCRINT(issue dịch vụ , first_interest mẹo vặt , settlement danh sách , rate link down , par sửa lỗi , frequency công cụ , basis thanh toán , calc_method)

Trong đó:

- Issue là ngày phát hành chứng khoán.
- First_interest  là ngày tính lãi đầu tiên qua web của chứng khoán.
- Settlement là ngày tới hạn mẹo vặt của chứng khoán (là ngày sau ngày phát hành chứng khoán khi chứng khoán tự động được giao dịch).
- Rate là lãi suất hằng năm đăng ký vay của chứng khoán.
- Par là giá trị danh nghĩa xóa tài khoản của chứng khoán ( mặc định ACCRINT() sử dụng $1,000)
- Frequency là số lần trả lãi hằng năm ( Trả n lần mỗi năm tăng tốc thì frequency = n)
- Basis là cơ sở dùng tốt nhất để đếm ngày (mặc định là 0) tốt nhất , trong đó:

+ Basis = 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ).
+ Basis = 1 : Số ngày thực tế qua app của mỗi tháng / Số ngày thực tế danh sách của mỗi năm.
+ Basis = 2 : Số ngày thực tế mẹo vặt của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày.
+ Basis = 3 : Số ngày thực tế sử dụng của mỗi tháng / Một năm có 365 ngày.
+ Basis = 4 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu).

- Calc_method là giá trị logic chỉ cách kích hoạt để tính số lãi gộp khi settlement xảy ra sau fisrt_interest.

+ nạp tiền Nếu là 1 (TRUE) an toàn thì số lãi gộp sửa lỗi sẽ tính năng được tính từ ngày phát hành chứng khoán.
+ download Nếu là 0 (FALSE) kích hoạt thì số lãi gộp nguyên nhân sẽ tính từ ngày tính lãi đầu tiên download của chứng khoán.
+ bản quyền Nếu bỏ qua tốc độ thì calc_method mặc định là 1.

Ví dụ: Cho bảng tính dưới hay nhất , tăng tốc các giá trị link down được nhập vào tương ứng qua app với hay nhất các tham số an toàn của hàm trong Excel

Excel - Hàm ACCRINT, Hàm trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

Tính tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ quảng cáo với tự động các trường hợp
- Với trường hợp giá trị logic tốt nhất của tham số Calc_methodTRUE:

Excel - Hàm ACCRINT, Hàm trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

- Còn mới nhất với trường hợp Calc_methodFALSE thì:

Excel - Hàm ACCRINT, Hàm trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-accrint-trong-excel-2074n.aspx
Vậy là bạn kiểm tra đã biết cách dùng hàm ACCRINT miễn phí để tính tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ rồi đó sửa lỗi . Hàm tính toán tiền lãi này download sẽ hỗ trợ bạn thực hiện nhanh chóng ứng dụng và chính xác giá trị tiền lãi cộng dồn dựa trên số liệu thực tế tự động của bạn.


4.8/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online